Rustes til traumebehandling

Psykologer over hele landet grep sjansen da Norsk Psykologforening tilbød kurs i traumebehandling i kjølvannet av terrorangrepene 22. juli. På få timer var 360 plasser revet bort. – Terrorangrepene har rokket ved tryggheten for mange barn og unge. Nå må tryggheten gjenskapes, sier Tine Jensen ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).

12. august innledet hun det første kurset fra talerstolen i Oslo kongressenter. Kurset rettet først og fremst oppmerksomhet mot ungdoms behov. Til psykologforeningen.no opplyser Jensen at ´stabilisering´ er et nøkkelord i den tidlige fasen etter en katastrofe.

Tine Jensen.

Tine Jensen

- Ungdom er sårbare når de gradvis vender blikket utover og skal løsrive seg fra familien. En grunnleggende følelse av trygghet er nødvendig for at denne prosessen skal kunne foregå best mulig. Det er denne trygghetsfølelsen vi nå må restaurere, sier Jensen.

I den første fasen etter en katastrofe er noen forhold særlig viktige:

  • Roe ned situasjonen, ta kontroll
  • Skape rom for mestring, både hos ungdommen selv og foreldrene
  • Skape opplevelse av samhold og tilhørighet
  • Vise at det er håp for fremtiden

Last ned Tine Jensens presentasjon.

Utkledd politimann

Jensen påpeker at det er viktig for menneskers psykiske helse å ha et positivt syn på verden og menneskene rundt seg, samt å tenke at tilværelsen er forutsigbar. Det gir oss en følelse av å være beskyttet.
- De som er direkte berørt av katastrofen, ble dratt i motsatt retning. Viktig symboler på den norske grunntryggheten ble ødelagt. For eksempel viste det seg at ”politimannen” som skal passe på oss, var en utkledd terrorist.

Hun sier at et kjennetegn ved ungdomstiden er å spørre seg selv om sin egen verdi, om hvem man er: Er jeg et godt menneske, er jeg verd å elske?
- Går de som er direkte berørt av katastrofen rundt i ettertid og nedvurderer sine egne handlemåter etter en helt-antihelt-skala, vil de kunne ende opp med en skyldfølelse som er tung å bære. Da vil de trenge hjelp til å gjenreise sin egen verdighet, sier Jensen.

160 psykologer deltar første kursdagen 12. august. Ti dager senere møter 200. Fagsjef i Psykologforeningen, Anders Skuterud, påpekte på kurset at kurset er ment som gjenoppfriskning av kunnskaper psykologer tilegner seg i løpet av utdanningen. Han minnet om at traumebehandling også benyttes i andre sammenhenger der folk blir utsatt for katastrofer, f.eks etter selvmord eller alvorlige trafikkulykker.

Raskt og effektivt

Beate Nilsen

Beate Nilsen

PPT-psykolog Beate Nilsen deltok fra Nedre Eiker kommune. I forbindelse med skolestart regner hun med spørsmål fra skoler og barnehager om hvordan de skal forholde seg til barn og unge som på ulike måter er berørt av katastrofen.
- Geografisk er vi lokalisert nær både Utøya og Oslo, og har et relativt stort antall berørte, både direkte og indirekte, sier hun.

Hun forteller at kommunen allerede har opprettet et kriseteam som arbeider direkte med de berørte familiene.

- Psykologenes oppgave vil i første omgang være å delta sammen med skoler og barnehager i forberedelser og planlegging av hvordan man skal tematisere og forholde seg til problematikken ved skolestart, sier hun.

Tema for kurset er traumefokusert behandling av ungdom, men er også relevant barn fra åtte år og oppover. Dette sammenfaller i hovedsak med målgruppen for PPT.

- Det er viktig at vi tilegner oss god og oppdatert kunnskap og forståelse for temaet, slik at vi kan håndtere de utfordringer som eventuelt dukker opp. Lange ventetider i spesialisthelsetjenesten gjør det ekstra viktig at vi kan håndtere utfordringene raskt og på et lavest mulig effektivt omsorgsnivå, påpeker Nilsen.

Retraumatisering

Anne Gjørund Borge

Anne Gjørund Borge

Kommunepsykolog Anne Gjørund Borge er eneste psykolog i Gjøvik og ansatt på helsestasjon. Hun regner med å kunne bruke kunnskapene fra traumebehandlingskurset også overfor andre sårbare grupper enn de som er direkte berørt av terrorangrepene, enten som pårørende eller venner av ofrene.

- Vi merker allerede pågang fra folk som er blitt retraumatisert. Nylig hadde jeg kontakt med et barn som fikk en kraftig reaksjon fordi det tidligere hadde mistet en av foreldrene, forteller hun.

Borge får henvist pasienter blant annet fra skoler og barnehager. Foresatte kan ta direkte kontakt ved behov. Hun sier det har vært psykolog på helsestasjonen siden midten av forrige tiår.
- Nå regner jeg med å bli bedre rustet til å gi god bistand til alle de som i ulik grad blir berørt av terrorangrepene, sier hun.

Psykologforeningen følger opp 14. september med kurs i behandling av komplisert sorg med Atle Dyregrov og Marianne Straume. Gå til påmelding.

Emneord: behandling , vold

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.