Ny veileder:

Psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer

Nå foreligger endelig versjon av Helsedirektoratets veileder som skal bidra til utøvelse av god psykososial håndtering av kriser, ulykker og katastrofer.

I veilederen omtales organisering av kriseteam, barn/unges særskilte behov og prinsipper for krisehåndtering.

Om krisehåndtering heter det blant annet: ”Det finnes få studier om effektive intervensjoner i den første tiden etter kriser, ulykker og katastrofer. De fleste akutte stressreaksjoner hos mennesker som har opplevd en krise, ulykke eller katastrofe er normale og vil avta og forsvinne. Avventende overvåkning er et viktig prinsipp. Der reaksjonene er sterke og vedvarende, vil målrettede tiltak være nødvendig.”

En foreløpig versjon av veilederen ble publisert rett etter 22. juli.

Last ned endelig versjon.

Emneord: vold

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.