Din idé:

- Psykologisk kompetanse bør inn på systemnivå

Hva bør være Psykologforeningens hoved-
satsingsområde i perioden 2013-16? Under vignetten Din idé har vi invitert ressurspersoner i og utenfor det psykiske helsefeltet til å komme med innspill og forslag. Denne gangen svarer generalsekretær Tove Gundersen i Rådet for psykisk helse.

- Hvordan mener du samfunnet kan dra bedre nytte av psykologisk kunnskap og kompetanse innenfor helsesektoren?

Tove Gundersen

Tove Gundersen

Psykologforeningen bør fortsette satsingen for å få psykologer inn i kommunene. Psykologer bør inn i samarbeid med psykisk helsearbeid og fastleger,og delta i alle former for oppsøkende team. De bør jobbe mer der barn/unge og eldre oppholder seg. Psykologer bør bidra med spesialistkompetanse i helsefremmende og forebyggende arbeid.

Psykologisk kompetanse bør inn på alle behandlingsnivåer i helsesektoren, som en naturlig del av et tverrfaglig team.

- Hvordan og på hvilke samfunnsområder utenfor helsesektoren synes du psykologisk kunnskap og kompetanse bør utnyttes bedre?

Psykologer bør jobbe tettere opp mot utdanningssektoren, med skole og læringsmiljøer. Det psykososiale arbeidsmiljøet er viktig for læring, og mobbing er ødeleggende. Skole og kommuner bør jobbe mer med dette, gjerne gjennom samtalegrupper bestående av psykologdeltagelse i skolen. Psykologer bør tettere inn på helsesøstre og lærere. Psykologer bør bidra med veiledning og på den måten bidra til å gjøre andre gode. Psykologer må også inn på systemnivå for å bidra til premisser og planer.

- Hva bør være Psykologforeningens politiske satsingsområde de nærmeste årene?

Satse på barn, ungdom og psykisk helse, engasjere seg i samfunnsdebatten i økende grad, og jobbe mer med skolen og læringsmiljøet.

Les også Sigrun Tømmerås´ svar - Hold fram kunnskap om normalpsykologi.

Også du kan ytre deg om hva du mener bør være Psykologforeningens hovedsatsingsområde i perioden 2013-16. Gå til Din idé .

Emneord: barn og unge

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.