Psykolog til Europarådets torturkomité?

Nora Sveaass. Foto: A.O. Hageberg

Nora Sveaass. Foto: A.O. Hageberg

Norge skal nominere medlemmer til Europarådets torturkomité (Committee for the Prevention of Torture, CPT). Nora Sveaass, leder av Psykologforeningens menneskerettighetsutvalg, oppfordrer psykologer til å melde sin interesse. Frist: 28. januar.

Komiteen forebygger tortur og nedverdigende behandling eller straff.  Arbeidet går blant annet ut på å føre tilsyn med behandlingen av personer som er fratatt sin frihet. For eksempel besøkes fengsler, ungdomsinstitusjoner, utlendingsinternater, psykiatriske sykehus og institusjoner for personer med nedsatt fysisk funksjonsevne.

- Psykologisk kompetanse er relevant blant annet fordi psykologer kan ha gode forutsetninger for å få øye på forhold som er nedbrytende, uten at de er så åpenbare og syns, sier Sveaass til psykologforeningen.no

Gjør en forskjell

Hun har selv mangeårig erfaring som medlem av FNs torturkomite, der hun har vært innvalgt siden 2005. Hun sier rapporteringen fra CPT gir håndfaste bidrag til FNs arbeid for å forebygge tortur og umenneskelig behandling.
- Rapportene vil i hovedsak offentliggjøres og brukes aktivt til å få nasjoner til å endre praksis der det er nødvendig, opplyser hun.

Sveaass sier vervet i CPT gir en kjærkommen anledning til å bli kjent med det hun mener er et godt fungerende europeisk system for å ivareta menneskerettighetene.

- Dette er arbeid som gjør en forskjell, understreker hun.

Norsk kandidat

Mandatet for Norges medlem av CPT utløper 19. desember 2013. Prosedyren for valg av medlemmer til komiteen og krav til aktuelle kandidater fremgår av Den europeiske konvensjonen for forebygging av tortur og umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.

Medlemmene velges av Europarådets ministerkomité på bakgrunn av en innstilling fra Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE) og en liste på tre kandidater fremmet av de nasjonale parlamentarikerdelegasjonene. Listen over kandidater skal bestå av både kvinner og menn. Stortingets delegasjon til PACE står for den norske nominasjonsprosessen.

Fireårsperiode

Medlemmene av CPT skal være uavhengige og upartiske og skal ha mulighet til å fritt delta i komiteens aktiviteter. Kompetanse innen menneskerettigheter og yrkeserfaring innen områdene som dekkes av konvensjonen kreves. Komitémedlemmenes arbeid er ca. 40 dager per år og kompensasjon for deltakelse gis etter faste satser.

CPT-medlemmer velges for en periode på fire år, med mulighet for gjenvalg inntil to ganger. Arbeidsspråk er engelsk og/eller fransk.

For å fremme sitt kandidatur bes aktuelle kandidater om å sende motivasjonsbrev samt CV utfylt i vedlagte mal innen 28. januar. Dette sendes til:

Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentarikerforsamling ved delegasjonssekretær Dorthe Bakke, Stortinget 0026 Oslo.

Spørsmål kan rettes til delegasjonssekretær Dorthe Bakke, dorthe.bakke@stortinget.no / 23 31 36 14.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.