Ønsker henvisning til studentterapeuter

Ved psykologstudiet i Oslo tilbyr sisteårs-studenter korttidsterapi under kyndig veiledning. Universitetslektor Guro Øiestad inviterer fagfeller og leger til  fast samarbeid om å henvise egnede klienter. – Dette er et tilbud som er i tråd med tanken bak lavterskelsatsingen til Psykologforeningen, sier hun.

Selv om det ikke er snakk om fullbefarne psykologer med autorisasjon, mener Øiestad man skal lete lenge etter mer dedikerte terapeuter.
– Dette er studenter som er inne i siste året og har lagt hovedpraksis bak seg. De er toppmotiverte for å gjøre en god jobb og særdeles lærevillige, sier hun.

Øiestad sier hun er ute etter pasienter som kan hjelpes til bevegelse i løpet av et kort terapiforløp.
- Det kan godt være ordentlig strev de baler med, men tilbudet ikke er rettet mot pasienter med alvorlig psykisk lidelse, som er  suicidale eller som kan være aktuelle for sykehusinnleggelse, sier hun.

Ventelister

Guro Øiestad.

Guro Øiestad.

I hovedstadsområdet kan det være lange ventelister for å få time hos privatpraktiserende psykolog. Øiestad mener at terapitilbudet ved klinikk for systemisk kognitiv terapi (SKT) kan være et godt alternativ. Dessuten er det gratis.  Det føres journal, men settes ingen diagnoser.  Hvis det er behov, kan  klienten henvises til videre behandling i spesialisthelsetjenesten

Klienter som benytter seg av tilbudet, må møte opp i lokalene på psykologisk institutt, Universitetet i Oslo, én gang i uka og får tilbud om mellom 10 og 20 timer. Rekrutteringen har stort sett foregått gjennom annonsering, men nå ønsker klinikken å etablere et fast samarbeid med steder som kan henvise pasienter.

Hvordan foregår terapien?

Terapisesjonen blir med klientens samtykke overført med kamera til et tilstøtende rom. Der sitter Øiestad eller en annen psykologspesialist med veilederkompetanse, sammen med en gruppe på tre-fire studenter og følger med på hva som skjer.  Noen ganger brukes ”reflekterende team” som metode, i tillegg til den individuelle samtalen med terapeuten. Da inviteres tilhørerne inn til studentterapeuten og klienten for en refleksjon om terapien.
– Dette er noe klienten  forberedes på før oppstart. Erfaringen vår er at klientene føler seg ekstra sett gjennom reflekterende team, sier Øiestad.

Hun opplyser at aktuelle klienter må sende en mail eller et brev hvor de helt kort forteller om seg selv og hva de trenger hjelp til. På grunnlag av beskrivelsene gjør Øiestad og kollegaene et utvalg. 
– Det er viktig for oss at klienten forplikter seg til å møte, slik at vi får kontinuitet i terapien og undervisningen.

Godt supplement

Per år kan 25-30 pasienter får behandling på denne måten.

– Vi er ikke en del av de ordinære helsetjenestene, men erfarer at vi er et godt supplement. Derfor ønsker vi å etablere samarbeid om henvisning , sier Øiestad.

Vil du vite mer, ta kontakt med: guro.oiestad@psykologi.uio.no

Også profesjonsstudiene ved andre universiteter har opprettet poliklinikker til opplæringsformål:

UiB: Klinikkene ved Det psykologiske fakultet

NTNU: Psykologisk poliklinikk (barn og unge)

UiT: Psykologisk poliklinikk

Emneord: behandling , utdanning

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.