Ny veileder om rus og psykisk helsearbeid

Brukerperspektivet skal ha en sentral plass i Helsedirektoratets nye veileder om lokalt psykisk helse- og rusarbeid. Et utkast er ute på høring med svarfrist 2. oktober.

I følge direktoratet skal tjenestene i større grad enn i dag ta utgangspunkt i et tydelig brukerperspektiv. I praksis betyr dette at tjenestetilbudet skal tilpasses brukerens behov. Fagfolk skal hjelpe brukeren til å jobbe med egen utvikling og ta styring over eget liv.

I veilederen Sammen om mestring legges det også vekt på at:

  • Tjenestene og tjenestenivåene samarbeider for å sikre helhetlige og koordinerte tjenester
  • Rus- og psykisk helsefeltene ses i sammenheng

Har du synspunkter som du mener bør med i Psykologforeningens høringssvar, kontakt  Anette Clausen  eller Aina Fraas Johansen .

Veilederen retter seg i første rekke mot lokale tjenesteutøvere og ledere i kommunale tjenester og i spesialisthelsetjenesten. Den vil også være nyttig for beslutningstakere og for andre tjenester og aktører som møter målgruppen.

Brukere og pårørende kan hente informasjon om hvilke forpliktelser tjenestene har, og hvordan det anbefales at det lokale arbeidet ivaretar dem på en best mulig måte.

Emneord: brukere , førstelinjen , rus

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.