Minneord om Hallgrim Kløve

Hallgrim Kløve. Foto: Norsk nevropsykologisk forening.

Hallgrim Kløve

Professor Hallgrim Kløve, tidligere dekan ved Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen, døde natt til 25. januar etter lang tids sykdom. Hallgrim Kløve gjorde i flere tiår en betydelig innsats for og i Norsk Psykologforening. For dette arbeidet ble han utnevnt til æresmedlem i 1995. Han spilte en betydelig rolle ikke minst for utviklingen av psykologprofesjonens fagetikk og fagfeltet klinisk nevropsykologi.

Hallgrim Kløve var sentral i oppbyggingen av profesjonsutdanningen for psykologer ved Universitet i Bergen (UiB). Han ble tilsatt som professor i klinisk nevropsykologi i 1970 like etter starten av profesjonsstudiet ved UiB. Med sin store interesse for utdannings- og profesjonsspørsmål, var det neppe tilfeldig at han først ble dekan ved Det Samfunnsvitenskapelige fakultet og deretter den første dekan da Det Psykologiske fakultet ble opprettet i Bergen i 1980. Som dekan, var han alltid innstilt på å opprettholde et godt samarbeid med Psykologforeningen.

I Psykologforeningen var han fra 1974/77 til 1984 medlem/formann i Fagetisk råd. Fra 1984 til 1994 var han så medlem og etter hvert formann i Fagutvalg for nevropsykologi, og dermed medlem i Profesjonsutvalget.

Etter tiden som dekan involverte Hallgrim seg i stigende grad i Profesjonsutvalgets arbeid, ikke minst i forbindelse med utbyggingen av fagfeltet klinisk nevropsykologi. Hans brede faglige og fagpolitiske erfaring, koblet med klokskap og overbevisning om hva psykologien kunne bety for samfunnet, gjorde at han engasjerte seg i utredningsarbeid og utarbeiding av sentrale høringsuttalelser. Gjennom en årrekke var han en solid støttespiller og premissleverandør i Profesjonsutvalgets arbeid. Da Psykologforeningen besluttet å revidere reglement for Fagetisk Råd til landsmøtet i 1993, var han et selvskrevent medlem i utvalget som utredet forslaget.

Kløve firte aldri på krav til profesjonalitet, høy faglig kompetanse og kvalitet. At en mann med hans kaliber og bakgrunn involverte seg med så stor iver, var ikke bare av betydning for profesjonsarbeidet, men var til inspirasjon for alle dem som var sammen med ham i ulike utvalg.

Hallgrim Kløve holdt kontakt med Psykologforeningen også etter at han ble pensjonert, alltid like imøtekommende og hjelpsom når vi trengte ham.

Hallgrim Kløve satte spor etter segsom står igjen mange steder i norsk psykologi og i Norsk Psykologforening.

Vi lyser fred over hans minne.

For Norsk Psykologforening, Sverre L. Nielsen

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.