Psykisk helse hos eldre:

Mer enn hver fjerde har depressive plager

Eldre dame som ligger. Foto: YAY Micro

Eldre i 60-70 års alderen som bor hjemme, har antagelig relativt lav forekomst av psykiske plager og lidelser sammenlignet med resten av den voksne befolkningen. Annerledes er det blant eldre på institusjon, der forekomsten av psykiske plager og lidelser er høy. Det viser en ny rapport om psykiske lidelser blant eldre.

Folkehelserapporten Eldre i Norge: Forekomst av psykiske plager og lidelser er en kunnskapsstatus som baserer seg på gjennomgang av nordiske vitenskapelige publikasjoner.

Om lag 4 - 8 prosent av eldre over 65 år kan lide av alvorlig depresjon, mens om lag 25 -35 prosent kan ha depressive plager. Forekomsten for alvorlige angstlidelser og symptomer på angst ser ut til å være om lag de samme som for depresjon.

Nasjonal strategi

Statssekretær Tone Toften i Helse- og omsorgsdepartementet sier at det er laget en nasjonal strategi for spesialisthelsetjeneste for eldre.

– Her er psykisk helse en del av denne strategien. De regionale helseforetakene bes vurdere fordelingen av oppgaver og ressurser mellom DPS og alderspsykiatriske spesialavdelinger.

– Vi har også gitt Helsedirektoratet i oppdrag å komme med anbefalinger om hvordan det psykiske helsetilbudet til eldre skal utvikles, sier Toften.

Psykoser

Psykoser og demens forekommer blant om lag 0,5 – 1,0 prosent av de yngste av de mellom 65-70 år. Blant de aller eldste er forekomsten av demens helt oppe i 80 prosent i enkelte sykehjemsstudier.

Forekomsten av lidelser som kan ha psykotiske ledsagersymptomer øker også med økende alder, slik at psykotiske symptomer blant de aller eldste antakelig er mer vanlig enn blant de yngste av de eldste.

Last ned rapporten Eldre i Norge: Forekomst av psykiske plager og lidelser

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.