Lettere å dele, viktigere å være forsiktig

Viskelær. Foto: YAY Micro

Effektiv deling av nødvendig informasjon mellom sykehusene. Det er hovedintensjonen med pasientjournalloven og helseregisterloven som trådte i kraft 2015. Loven erstatter helseregisterloven av 2001 og ledsages av egen forskrift.

Effektiv deling av nødvendig informasjon mellom sykehusene. Det er hovedintensjonen med pasientjournalloven og helseregisterloven som trådte i kraft 2015. Loven erstatter helseregisterloven av 2001 og ledsages av egen forskrift.

Endringene innvarsler også «ny kultur» hvor «én innbygger, én journal» er bærebjelken i reformen som skal gi bedre muligheter til deling av pasientopplysninger.

Fagssjef Andreas Høstmælingen mener det i utgangspunktet er bra at myndighetene tar grep for å for å sikre at helseopplysninger kan deles på en fornuftig måte. Han mener det er viktig av særlig to grunner:

  • Det bidrar til å sikre at helsepersonell har opplysningene de trenger for å kunne gi god hjelp.
  • Det letter hverdagen for pasienter som opplever det som unødvendig tungvint å måtte fortelle sykehistorien sin på nytt hver gang de møter en ny behandler. 

– Samtidig er det viktig å understreke at helsevesenet er stort og det er fortsatt personvernhensyn som skal ivaretas også mellom ulike enheter i helsetjenesten, sier Høstmælingen. 

Han minner om at taushetsplikten er en bærebjelke for pasientens tillit til helsevesenet, og at det er viktig at pasienter kan ha tillit til at personlige opplysninger ikke spres unødvendig. 

De nye reglene innebærer at man forutsetter å ha pasientens samtykke til at opplysninger spres.

– Det kan imidlertid være grunn til at psykologer er aktpågivende og tar seg en ekstra runde for å sjekke at pasienten er gjort kjent med hvilke opplysninger som kan spres til andre enheter. Det nye regelverket gir stor mulighet for spredning av informasjon. Det minner oss om behovet for edruelig journalføring, sier Høstmælingen.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.