ECP2011:

Lavterskelpsykologi som eksportvare?

Annet hvert år arrangerer den europeiske psykolog-
føderasjonen EFPA kongress. I år er den lagt til verdensbyen Istanbul, Tyrkia. Norge er sterkt til stede med sine erfaringer fra arbeidet med å utvikle psykologiske lavterskeltilbud til befolkningen. Fredag 8. juli var ”Norges dag” med eget symposium om kommunepsykologi.

Den norske delegasjonen var i år uvanlig stor. Her foregår nettverksmøter og faglig oppdatering dagen lang, slik det alltid gjør på faglige kongresser verden over hver eneste uke. Kongressdeltakelse er hardt arbeid! Det som opptok Norsk Psykologforenings representanter mer enn noe annet i år, er symposiet om kommunepsykologi som står på programmet på kongressens siste dag.

- Vi mener at vi har et viktig budskap. Vi har vesentlige erfaringer å komme med, etter at vi i Norge har satset intenst på å få politisk gjennomslag for psykologisk lavterskeltilbud til folk i kommunene, sier Psykologforeningens president Tor Levin Hofgaard.

Han innleder symposiet, der også kommunepsykologene Anne Kristin Imenes (Nøtterøy), Fredrik Hansen (Askøy) og Bibi Schjødt (Bergen) og psykolog og forsker Tore Aune (NTNU) skal bidra med erfaringsinnlegg.

Ansvarlig for opplegget er spesialrådgiver Anette Clausen, som de siste årene har hatt hovedansvaret for Psykologforeningens hovedsatsingsområde. – Det var under forberedelsene til en konferanse om kommunepsykologi i York, Storbritannia at det slo oss at vårt arbeid er nokså unikt i europeisk sammenheng, sier hun.

Bevegelse

Clausen forteller at kommunepsykologi er i ferd med å bli et satsingsområde også i andre europeiske land. ”Jeg tror det er en bevegelse på gang”, sier hun. Men ikke minst resultatene i Norge, der 110 kommuner til nå har fått tilskudd av Helsedirektoratet for å bedre det kommunale psykiske helsetilbudet, og et splitter nytt lovverk som understreker at psykisk helsehjelp skal være et kommunalt ansvar, gjør vårt arbeid interessant for psykologer over hele Europa.

Kommunepsykologene i Norge er foreløpig finansiert av Helsedirektoratet, og et velutviklet nettverksprogram for disse psykologene er i ferd med å utvikle ny praksis, basert på forebygging, tidlig intervensjon og tverrfaglig samarbeid. Det er disse erfaringene fra blant annet Nøtterøy, Bergen og Askøy vi er kommet hit til Istanbul for å fortelle om, sier Clausen.

- Den norske måten å tenke kommunepsykologi på handler at psykologene arbeider både på systemnivå og klinisk, det vil si at vi både behandler enkeltindivider og deltar i planlegging og veiledning i forvaltningen. Det er mange kommuner som har sett nytten av å utnytte psykologenes kompetanse på denne måten, sier Bibi Schjødt, som legger til: Det er veldig morsomt å reise ut i verden for å fortelle om dette meningsfulle arbeidet!

Kan utsette innleggelser

Fredrik Hansen er ansatt i Askøy kommune utenfor Bergen, der han er Norges første kommunepsykolog for eldre.

- Jeg er opptatt av betydningen av at eldres helse handler om mer enn somatikk. Det er tradisjon for å bruke somatikken til å forklare deres psykiske lidelser, derav overdreven medisinering. Og situasjonen forsterkes av at de eldre utgjør en generasjon som ikke er vant til å forholde seg til psykiske lidelser. Men en psykisk lidelse er en psykisk lidelse uansett alder. Derfor er det så viktig å kunne tilby god og virksom behandling. Det handler både om livskvalitet – og kommuneøkonomi, fordi vi ser at vi kan utsette innleggelser. sier han.

Tore Aune. Foto: Arne Olav L. Hageberg

Tore Aune. Foto: Arne Olav L. Hageberg

Reduserer angst hos barn

Psykolog Tore Aune fra Steinkjer er ansatt ved NTNU og har forsket på sosial angst blant barn. Han stilte spørsmålet om det er mulig å forebygge overdreven beskjedenhet hos barn, den beskjedenheten som gjør at barn trekker seg tilbake fra sosial aktivitet, og som i siste instans kan lede til skole drop-out, rusmisbruk og depresjon. Han sammenliknet kommunene Steinkjer og Levanger, der samtlige 6.-9. klassinger i førstnevnte kommune fikk behandling i tillegg til at alle voksne rundt barna fikk informasjon om symptomer og teknikker for å hjelpe: foreldre, lærere, sosialkontor og leger. I tillegg ble websider, lokalpresse og direkte informasjon brukt for å gjøre ideen om omfanget av sosial angst til en ”snakkis”.

- De aller fleste mennesker har kjent på sosial angst. Her i Istanbul må jeg bruke teknikkene på meg selv, når jeg vet at jeg skal snakke i en sal der det er plass til 2.000 mennesker, sier Aune, som forteller at etter ett år kunne man rapportere betydelig redusert sosial angst blant barna i Steinkjer. Han er opptatt av at det er viktig å arbeide med dette, fordi sosial angst kan være forløperen for mange andre psykiske lidelser, som rusavhengighet og depresjon.

Innleggene kan lastes ned fra høyre kolonne på forsiden.

Emneord: førstelinjen

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.