Landsmøtetid er turnétid

Harald Sandnes og Tor Levin Hofgaard

Harald Sandnes og Tor Levin Hofgaard

Nytt hovedsatsings-
område, ny spesialistordning, lovendringer og valg av sentrale tillitsvalgte. For den som skal møte på Psykolog-
foreningens landsmøte i Sandefjord i slutten av november gjelder det å være forberedt!

Psykologforeningens president Tor Levin Hofgaard har brukt tiden i høst på en landsomfattende «turné» til lokalavdelinger som tar forberedelsene til landsmøtet alvorlig. Et møte i Østfold lokalavdeling den siste uken var det 11. besøket i serien.

Østfoldavdelingens leder Harald Sandnes mener lokalt engasjement er viktig foran et landsmøte, og at de fem delegatene fra hans fylke skal kjenne godt til sakene på sakskartet i år.  – Det er spennende saker, ikke vanskelige, i år, men vi sender ikke bare styremedlemmer til Sandefjord. Vi er opptatt av at også vanlige medlemmer blir trukket med til landsmøtet. Derfor er det ekstra bra med litt «innføring» fra sentralt hold. Vi kan jo ikke bare ramle uforberedt inn i en landsmøtesal. Derfor har vi foran de siste fire landsmøtene arrangert det vi kaller minilandsmøter. Det er et forsøk på å få opp debatten, sier han.

Hofgaard benytter disse møtene landet rundt til å redegjøre sakene. Forslaget til ny hovedsatsing er kommet til etter en omfattende prosess i foreningen, slik også den nye spesialistordningen er det. Og presidenten minner minilandsmøtets fremmøtte om at Landsmøtet i Psykologforeningen først og fremst er et vedtaksmøte. Debatten i Sandefjord skal i første rekke handle om alternative vedtaksforslag, og nettopp derfor er lokalavdelingenes realitetsdiskusjoner så vesentlige.

Møtet i Østfold var ifølge styret relativt godt besøkt – og Sandnes kan etter møtet konstatere at møtelyden er tilfreds med forslagene som foreligger. Det er utvilsomt forslaget til hovedsatsingsområde som vekker størst engasjement. Mange tar ordet, og gir uttrykk for behov for konkretisering av forslaget «Forebygging for barn og unge». Det er en formulering som kan fylles med ulikt innhold, avhengig av hvem som snakker.

Og nettopp det er en glede for president Hofgaard, som minner om at det nye sentralstyret komme til å trenge innspill til operasjonaliseringen av det vedtaket som høyst sannsynlig blir fattet (skal man dømme etter reaksjoner landet rundt) i Sandefjord i november.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.