Jobb og psykisk uhelse lar seg kombinere

Stadig flere blir uføre på grunn av psykiske lidelser, unge mennesker sliter mest. President i Psykolog-
foreningen, Tor Levin Hofgaard, sier det kan gjøres langt mer enn i dag for å hindre at folk med psykiske helseproblemer faller ut av arbeidslivet.

I 2012 hadde 32,4 prosent av alle uføre en psykisk lidelse.  Siden den gang har andelen økt med nærmere étt prosentpoeng, viser ny statistikk fra NAV . Blant unge uføre mellom 18 og 29 år har 59 prosent psykiske helseproblemer.

President i Norsk psykologforening, Tor Levin Hofgaard, mener vi dag vet mye om hva som skal til for å hindre at folk mister kontakten med arbeidslivet på grunn av psykisk uhelse.

Han sier samarbeidet mellom helsepersonell og arbeidsliv kan være en avgjørende suksessfaktor for at båndene til arbeidslivet ikke kuttes. Det er spesielt viktig å ha løsninger som integrerer yrkesrettet og klinisk støtte.

– Skal vi klare å hjelpe unge voksne som står i fare for å droppe ut av arbeidslivet på grunn av psykiske helseproblemer, bør vi kombinere behandling med tiltak på arbeidsplassen. Det er vanskelig å vurdere høyt nok betydningen av å være i aktivitet. Det skaper struktur på hverdagen og gjør oss til en del av et sosialt miljø. Dette er viktige helsefremmende faktorer, sier han.

Hofgaard viser til forskning som dokumenterer at personer som får et kombitilbud, altså der arbeidsrettede tiltak gå hånd i hånd med behandling, har dobbelt så stor sjanse til å få arbeid (55 versus 28 prosent) som de som hadde gjennomgått tradisjonell yrkesrettet attføring. ( EQOLISE- studien

Flere prosjekter viser potensiale som ligger i å få også personer med alvorlige psykiske lidelser ut i arbeidslivet.

En rapport utarbeidet ved Oslo Universitetssykehus i 2013 viste svært lovende resultater av såkalt Jobbmestrende oppfølging. 77 prosent av gruppen på 150 deltakere var i arbeid eller arbeidsrettet aktivitet ved prosjektets avslutning, mot 17 prosent da prosjektet startet. Til sammenlikning var antall arbeidsaktive i en kontrollgruppe som fikk vanlig behandling, nesten konstant mellom de to måletidspunktene. 

Les også:  Åpning av kompetansesenter for arbeid og psykisk helse: Arbeid er viktig for helsen

Emneord: arbeid

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.