Interessert i lederjobb?

Og nei – vi har ingen jobb å tilby, men vi vil gjerne vite hvorfor ikke flere psykologer har lederstillinger og hva de tenker om sine karriereveier. Derfor mottar Psykologforeningens medlemmer i disse dager en spørreundersøkelse per e-post. Undersøkelsen er et ledd  i prosjektet ”Flere psykologer i ledelse”.

Ledelsesprosjektet ble tematisert på Lederkonferansen 2011, som et ledd i arbeidet med profesjonsutvikling. Utfordringene er drøftet i foreningens ulike politiske fora, og Sentralstyrets arbeidsutvalg (AU) har anbefalt at”Flere psykologer i ledelse” er en viktig målsetting de neste to årene.

Grunnen er at psykologer i ledende stillinger er viktig for profesjonsutviklingen på minst tre ulike nivåer:

  1. Ledere har definisjonsmakt, og kan påvirke arbeidsmetoder og terapeutisk innretning i de institusjoner og arbeidsplasser de leder.
  2. Helsetjenestene opplever i stadig større grad administrativ og politisk styring, og noen vil mene det skjer på bekostning av profesjonenes faglige skjønn. Vi ser at psykologer er svakt representert i helsevesenet og forvaltningen sammenliknet med leger og sykepleiere. Denne dominansen er merkbar i blant annet Helsedirektoratet, Helsedepartementet, Helsetilsynet, Folkehelseinstituttet og Kunnskapssenteret. Dette embetsverket er avgjørende premissleverandører når tjenesteutviklingen skjer. Da er det naturlig nok av vital betydning at også psykologer gjør seg gjeldende.
  3. Psykologer søker tradisjonelt stillinger som konkret etter spør nettopp psykologer. Dette til forskjell fra andre akademikergrupper, som gjerne søker toppstillinger uansett bakgrunn.  Det bør være et mål at også psykologer tar ledelsesutfordringer utenfor helsesektoren, altså både i privat og offentlig sektor, internasjonalt og nasjonalt. Faglig sett er psykologene vel egnet til ledelse.

I dag har vi for liten kjennskap til hvor mange psykologer som faktisk innehar lederstillinger. Vi vet heller ikke godt nok hva som motiverer eller hvilke hindringer psykologene opplever.

Vi håper på din hjelp til å fylle kunnskapshullene!

Emneord: ledelse

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.