Innspill om psykisk helse til regjeringserklæringen

Norsk Psykologforening har pekt ut fire områder der det trengs en særlig innsats for å bedre det psykisk helsetilbudet til befolkningen. 

12. september ble forslaget oversendt de borgerlige partiene.

I tråd med partienes løfter om å utvikle psykisk helsefeltet, har Psykologforeningen tidligere uttrykt  store forventninger til en borgerlig regjeringskonstellasjon.

I håp om å få innpass i regjeringserklæringen, har foreningen nå oversendt forhandlingspartene et brev med forslag til fire konkrete formuleringer:

"Psykiske lidelser (inkludert ruslidelser) utgjør et omfattende folkehelseproblem. Det må derfor være et tydelig innsatsområde for regjeringen å satse på å fremme psykisk helse, forebygge og behandle psykiske lidelser. Mange mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer får i dag utilstrekkelig behandling (for kort, for lite sammenhengende) og oppfølging. Slik bør det ikke være.

Norsk Psykologforening foreslår følgende innsatsområder for den nye regjeringsplattformen:

  • «Regjeringen vil øke ressursinnsatsen for å fremme psykisk helse og forebygge psykiske lidelser.»
  • «Regjeringen vil styrke det kommunale behandlingstilbudet og rehabiliteringstilbudet til mennesker med alvorlige rus- eller psykiske lidelser.»
  • «Regjeringen vil etablere psykologtilbud i kommunene. Statlig medfinansiering er nødvendig for å nå målet.»
  • «Regjeringen vil sørge for at helseforetakenes ressursinnsats øker mer innen for psykisk helsevern og rus enn innen somatikk»

Emneord: førstelinjen , rus

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.