Hjelper psykologiske lavterskeltilbud alvorlig syke barn?

Hvilken effekt har psykologiske tiltak med lav terskel gitt av primær-
helsetjenesten til barn med alvorlige eller kronisk sykdom? Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten håper å finne svar i kunnskapsoppsummeringen de nå skal gjennomføre etter initiativ fra Norsk Psykologforening.

Bakgrunn for initiativet er blant annet studier som viser at barn med alvorlige eller kronisk sykdom har 2-3 ganger større risiko for psykiske, sosiale og familiære problemer enn friske barn. Dette gjelder ved tilstander som barneleddgikt, medfødte hjertefeil, barnekreft og medfødte misdannelser.

Personer med alvorlig somatisk sykdom har forhøyet risiko for å utvikle post traumatiske stressforstyrrelser. Så mange som nitti prosent av somatisk syke barn opplever minst én traumatisk hendelse.

Kunnskapssenteret skriver på sine nettsider at barn med kroniske sykdommer har bedre prognose i dag enn for noen tiår siden. Det fører til at flere barn nå enn tidligere lever med kronisk sykdom.  «En undersøkelse viser at antall barn (2-7 år) som har en sykdom eller tilstand som influerer på deres dagligliv i moderat eller alvorlig grad har økt fra 8,3 % i 1984 til 15,7 % i 1996», heter det.

Emneord: barn , og , unge

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.