Helsepersonell kan melde fra om våpen

Dagens regler om taushetsplikt er ikke til hinder for at helsepersonell skal bidra til å avverge situasjoner der liv og helse settes i fare, skriver Helsedirektoratet på sin nettside. Presiseringen kommer etter at Politidirektoratet har uttrykt bekymring for om dagens regler er gode nok til å forhindre at våpen faller i feil hender.

– Det kan være krevende å vite når man skal melde fra og ikke. Det er ikke alle som har psykiske helseproblemer som utgjøre en fare for seg selv og andre. Her må det gjøres skjønnsmessige vurderinger, sier Cecilie Daae, direktør for divisjon spesialisthelsetjenester i Helsedirektoratet.

I et brev til Sivilombudsmannen i begynnelsen av april bekymret Politidirektoratet seg om faren ved at personer med psykiske helseproblemer får beholde skytevåpnene sine. Ifølge politiet hindrer en streng praktisering av helsepersonells taushetsplikt at politiet får vite om potensielt farlige våpeneiere.

På Helsedirektoratets nettsider fremgår det imidlertid at dagens regelverk ikke er til hinder for å melde fra om våpen når det er fare for liv eller helse.

Helsedirektoratet presiserer at de har  utarbeidet et rundskriv om  Når helsepersonell har rett og/eller plikt til å gi informasjon til politi og militære myndigheter om pasienters tilstand - IS 7/2003.

I tillge har direktoratet i samarbeid med Politidirektoratet utarbeidet et rundskriv om  Helsetjenestens og politiets oppgaver og samarbeid om psykisk syke – IS 5/2012.

I dette rundskrivet veiledes det om gjensidig informasjon mellom helsepersonell og politiet når de har befatning med mennesker med psykiske helseproblemer. 

Gå til Helsedirektoratets nettside.

Gå til Tor Levin Hofgaards bloggtekst Politiet avsporer.

Emneord: vold

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.