Har utarbeidet prosedyrer for å avdekke mishandling

Nasjonalt nettverk for fagprosedyrer har utarbeidet kunnskapsbaserte prosedyrer for at helsepersonell skal kunne kjenne igjen tegn og symptomer på omsorgssvikt, mishandling og seksuelle overgrep mot barn.

Fagprosedyrer er vanligvis blitt utviklet lokalt i med liten grad av samarbeid eller deling av informasjon på tvers av nivåer eller etater. De er også i varierende grad basert på pålitelig forskning. Dette har gitt en uheldig variasjon i klinisk praksis. Ved å koordinere og kvalitetssikre arbeidet med fagprosedyrer og dele disse unngår man dobbeltarbeid, og får bedre kvalitet på innholdet, heter det på Kunnskapssenterets nettsider .

Dekker alle spektre av barnemishandling

De fire prosedyrene er publisert på  www.fagprosedyrer.no:

Psykisk mishandling av barn

Fysisk mishandling av barn

Omsorgssvikt/vanskjøtsel av barn

Seksuelle overgrep mot barn

Arbeidsgruppen som har utarbeidet fagprosedyren, består av helsepersonell med kompetanse som dekker alle spektre av barnemishandling og omsorgsvikt. Blant annet har barneombud Anne Lindboe vært med i gruppen.

Kvalitetssikring

Nasjonalt nettverk for fagprosedyrer bidrar til kvalitetssikring av både prosess og metodikk i utarbeidelse av prosedyrer. Prosjektet støttes av fagdirektørene ved de regionale helseforetakene. Det er etablert et Råd for nasjonalt prosedyrenettverk som består av representanter fra HF som formelt har forpliktet seg til å delta i prosjektet.

Alle prosedyrene som publiseres på fagprosedyrer.no ivaretar minstekrav for utvikling av fagprosedyrer. 

Nasjonalt nettverk for fagprosedyrer koordineres av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.