Friske midler til oppsøkende team

Helsedirektoratet inviterer nok en gang norske kommuner til å søke støtte til etablering og drift av oppsøkende behandlingsteam (ACT). Teamene bidrar til færre innleggelser i psykisk helsevern.

Færre innleggelser og redusert antall liggedøgn er blant de positive erfaringene med ACT-team. Det viser en evaluering av 12 -team fra 2012. Evalueringen dokumenterte en signifikant nedgang i bruk av døgnplasser i pasientgruppa som ble fulgt opp av oppsøkende team.

Senest før jul anbefalte forskningsinstituttet Sintef at ACT-team bør være et viktig satsingsområde framover. Hovedgrunnen er at teamene skaper sammenheng mellom kommunale tjenester og spesialisthelsetjeneste for mennesker som ikke makter å oppsøke hjelpeapparatet, eller som ikke selv ser behov for det. 

For inneværende år har Helsedirektoratet lagt cirka 53 millioner ligger i tilskuddspotten til ACT-team og organisatoriske forpliktende samhandlingsmodeller innen psykisk helsefeltet.

Søknadsfrist: 17. februar

Gå til mer informasjon om tilskuddsordningen.

ACT-team er et tilbud rettet mot de mest alvorlig syke pasientene. Totalt er det 14 team i Norge i dag, og to nye team er under etablering. Teamene fanger opp behovet for bosted og godt samarbeid mellom ulike forvaltningsnivåer

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.