Fortropp for bedre lønns- og arbeidsvilkår

Bjarte Bruntveit er få dager unna å bli far for første gang. Han skal bare bli ferdig med årets lønnsoppgjør først.

Han bikker hodet over Excel-arket på kontoret ved Haukeland sykehus. Han legger siste hånd på forberedelsene før han skal i enda et forhandlingsmøte. Tankene går inn og ut av kolonnene. I følge terminen er det fire uker til samboeren nedkommer med deres førstefødte. Bjarte tenker litt på det også, og er ikke helt fremmed for at årets forhandlinger kan bli avbrutt av familiære årsaker.

Bjarte Bruntveit

Bjarte Bruntveit

40 prosent av arbeidslivet bruker han på å ivareta interessene til psykologkolleger. Pluss litt til når det drar seg til som verst. Resten av tiden jobber han på en akuttpost for ungdom.

Årets oppgjør i Helse Bergen er preget av at det er lite å fordele i lokale tillegg. Grunnen er at det er bundet midler til å realisere lønnet studiepermisjonen for psykologspesialister, en ordning som ble fremforhandlet i 2013.

Pasientens helsetjenester

Arbeidstidsbestemmelser har vært hovedtema. Helsemyndighetene har gitt signaler om lengre åpningstider ved sykehusene.  Bjarte har problemer med å skjønne hvordan kravet kan være begrunnet i pasientenes behov.

– Jeg har i løpet av de siste årene har vært i flere møter om arbeidstidsbestemmelser. Hver gang argumenterer helseforetaket med utgangspunkt i krav fra myndighetene. Det kommer ikke frem argumenter som omhandler pasientbehandlingen.

Han påpeker at helsepersonell på kveldstid er dyrere enn på dagtid, og at det blir færre behandlere for hver krone ved å legge driften ut på kvelden.
– Jeg skulle ønske helseforetakene var mer opptatt av hvor de ser behovene for psykologer på kveldstid og ikke bare argumenterte med at de må gjennomføre myndighetskrav.

– Vi som jobber i foretaket, er her for pasientenes del. Vi er her ikke for å lage "myndighetenes helsetjeneste", sier han.

Les også: Døgnet rundt for penger og prinsipper

Få helter

Bjarte mener tillitsvalgtarbeidet er både krevende og givende. I 2,5 år har han vært foretakstillitsvalgt. Det har gitt ham en unik mulighet t til å bli kjent med organisasjonen.

– Du får dybdekunnskap om hvordan helseforetaket er bygget opp. Du får innblikk i hvordan man tenker på begge sider av bordet. Har du lederambisjoner, er det gull verdt. Men du bør ha høy frustrasjonsterskel hvis det skjer noe med feltene i Excel, smiler han.

Han understreker at det er få helter i tillitsvalgtarbeidet:

– Man må ha sans for å se litt lengre linjer. Grunnlaget for resultatene ved ett oppgjør, kan være lagt lang tid tilbake. Vi står på skuldrene til hverandre, sier Bjarte.

God skole

Åshild Stave

Åshild Stave

På sykehuset i Ålesund sitter Åshild Stave og forhandler i sitt første oppgjør. Jobben gjør hun i tillegg til sin daglige dont ved DPS for voksne. Det kan være utfordrende ikke å være frikjøpt. Pasientene skal ikke merke at det er forhandlinger. Da må Åshild tære på maikveldene, selv om arbeidsgiver viser forståelse for hva tillitsvervet krever av henne

Etter noen år uten foretakstillitsvalgt i foretaket, tok Åshild på seg vervet. 

Nå er engasjementet på vei opp, og hun har solid støtte av sine medsammensvorne i det lokale forhandlingsutvalget og av Psykologforeningens sekretariat. Der finner hun sparringpartnere til strategiske diskusjoner, hjelp til å tenke langsiktig og drøfte hva som er realistiske forventninger.

– Uten denne lagånden, hadde vi ikke fått til stort, sier hun.

I Møre og Romsdal har det vært tendenser til at fylket mister arbeidskraft til naboen i sør på grunn av lønnsforskjeller. Den største utfordringen er derfor å få til en felles forståelse av betydningen av konkurransedyktig lønn.

Forhandlingsklima

Åshild har investert bevisst i å bygge opp gode relasjoner til arbeidsgiversiden før forhandlingene starter. Det har hun blant annet gjort ved å delta aktivt på de møteplassene der partene jevnlig møtes.

– Grunnlaget for et godt forhandlingsklima legges i det daglige samarbeidet med arbeidsgiver. Det er der vi blir kjent med hverandre, det er der vi legger grunnlagte for en ærlig og redelig dialog

– Det er en fantastisk god skole hvis du ønsker å forstå sammenhengen mellom politiske føringer og helseforetakets budsjett og økonomi, sier hun.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.