Rusmeldingen:

Foreslår nasjonal strategi mot overdosedødsfall

Økt samhandling, nei til heroinbehandling og nasjonal strategi mot overdosedødsfall. Slik lyder noen av stikkordene i stortingsmeldingen Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk, som regjeringen presenterte 22. juni.

Regjeringen vektlegger forebygging, tidlig innsats og hjelp til de som har omfattende rusproblemer. Regjeringen sier ettertrykkelig nei til særomsorg, og vil lose personer med rusproblemer gjennom tjenesteforløpet ved hjelp av tjenestekoordinator og individuell plan.

Gå til Stortingsmelding 30 Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk

Samhandlingsreformens prinsipp om kommunal medfinansiering og kommunal betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter, vil foreløpig ikke omfatte pasienter som skrives inn og ut fra rusbehandling og psykisk helsevern.Det skal imidlertid skje ” så snart det lar seg gjøre”, lyder det litt uforpliktende signalet i meldingen.

Overdosedødsfall

Helsedirektoratet skal utarbeide en nasjonal strategi for å redusere overdosedødsfall. Strategiarbeidet skal skje i samarbeid med blant annet bruker- og pårørendes organisasjoner og kommunene, som får ansvar for lokale strategier. Ansvarsplassering, kompetanseutvikling og forebygging etter utskrivning fra institusjon, blir sentrale strategielementer.

Regjeringen sier nei til en prøveordning med å inkludere heroin i legemiddelassistert behandling, slik Stoltenbergutvalget foreslo i 2010 med et knapt flertall.

Personer med rusproblemer skal i større grad møtes med helsehjelp i stedet for tradisjonell straff.

Barn som pårørende

Regjeringen legger også vekt på å fortsette arbeidet med barn som pårørende av rusmisbrukende foreldre. Tidligere har helsepersonell fått en lovmessig plikt til å vurdere om barn av rusavhengige har et selvstendig behov for helsehjelp.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.