Foreslår fem tiltak for bedre pasientsikkerhet

Tilstrekkelig, stabil og kompetent bemanning er trolig en av de viktigste faktorene for å fremme pasientsikkerhet i spesialist-
helsetjenesten.

Fra juli 2012 til og med desember 2013 mottok meldeordningen for uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten 385 henvendelser om vold og aggresjon. Ordningen blir administrert av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, som nå har identifisert flere områder som kan forbedres, blant annet ressurser og bemanning, samarbeid og rutiner, retningslinjer og utstyr.

«Tilstrekkelig, stabil og kompetent bemanning er viktig for å redusere antall voldshendelser», skriver Kunnskapssenteret.

I et læringsnotat utpekes i tillegg fem tiltak som kan fremme pasientsikkerheten:

  • Vurdere inntakskriterier, risiko og triage (vurdering, sortering og prioritering av pasienter)      
  • Identifisere risikopasienter og -situasjoner    
  • Undervise og utføre simuleringstrening         
  • Lage sjekklister for kontroll av utstyr
  • Informere om aggresjon i henvisning  

Kunnskapssenteret fikk i 2012 ansvar for å bygge opp en ordningen for å ta imot og registrere meldinger fra helseforetakene om uønskede hendelser.

Meldeordningen omfatter hendelser i spesialisthelsetjenesten som har ført til betydelig skade på pasienten eller nestenulykker. Hensikten er å bedre pasientsikkerheten ved å lære av feil som er begått.

Gå til læringsnotatet Meldinger om vold og aggresjon i spesialisthelsetjenesten – et pasientsikkerhetsperspektiv

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.