Sakkyndig:

Fikk oppreisning etter å ha blitt ærekrenket

Sakkyndige psykologer trenger ikke å finne seg i offentliggjøring av udokumenterte påstander om straffbare forhold. Det slås fast av Tønsberg tingrett i en dom der psykolog Per Slaastuen gis oppreisning etter å ha blitt hengt ut på en privat nettside med beskyldninger om å ha begått ulovligheter.

Dommen, som ennå ikke er rettskraftig, fastslår at man ikke uten ansvar kan publisere beskyldninger om konkrete straffbare handlinger på nett, selv om man driver en privat nettside for en privat organisasjon.

Ærekrenkelse

- Profesjonsutøvere som brukes som sakkyndige av det offentlige, må tåle at det rettes kritisk lys mot deres arbeid. Det går imidlertid en grense ved udokumenterte beskyldninger om uredelighet og/eller straffbare forhold, sier Slaastuens prosessefullmektig Jon Wessel-Aas i en kommentar.

Høsten 2012 gikk Slaastuen til søksmål mot organisasjonen Human Rights Alert Norway (HRA-N). Slaastuen mente organisasjonen hadde publisert udokumenterte og uriktige påstander om ham på internett. 11. januar møttes partene i Tønsberg tingrett. En uke senere forelå dommen der HRA-N og styreleder dømmes for ærekrenkelse og til å betale Slaastuen oppreisning og dekke sakens omkostninger.

Gå til omtale av rettssaken.

Omdømme

Dommen legger blant annet til grunn at beskyldningene fra HRA-N har skadet Slaastuens omdømme. Han er ved flere anledninger blitt konfrontert med beskyldningene, og retten mener det er sannsynlig at han har mistet oppdrag på grunn av dem, slik han selv hevdet under rettssaken.

Tingretten mener publiseringen på HRA-Ns nettside ikke kan ha hatt noe annet formål enn å sverte Slaastuens omdømme. Retten mener dessuten at saksøkte burde skjønt at Slaastuen ikke ville være i stand til å forsvare seg mot påstandene fordi han er bundet av taushetsplikten.

Må tåle kritikk

Dommen fastslår at rettsoppnevnte sakkyndige i stor utstrekning må tåle faglig kritikk, men at spillerommet er langt mindre for den som sprer påstander om bevisst uredelighet, som i dette tilfellet.

Visepresident i Norsk Psykologforening, Rune Frøyland, understreker at dommen trekker opp viktige skillelinjer mellom hvilke ytringer sakkyndige må finne seg i, og hvilke som er uakseptable.

- Vi synes det er viktig at det er mulig å ha en faglig kritikk og etterprøvbarhet av våre medlemmers arbeid. Samtidig er det er avgjørende at dette skjer innen rammen av lovverket. Vi er derfor glad for resultatet i denne dommen, sier Frøyland.

HRA-Ns prosessfullmektig, Olav Sylte, ønsker ikke å kommentere dommen før den er rettskraftig. Det er den én måned etter domsavsigelse så sant domfelte ikke benytter seg av ankemuligheten.

Emneord: sakkyndig

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.