Feirer to tiår i telefonen

Den 19. oktober1992 løftet noen telefonrøret i en gammel bygård i Skien for første gang. I dag – 20 år senere – har Mental Helses hjelpetelefon vokst seg til et av landets viktigste lavterskeltilbud for mennesker som trenger noen å snakke med. – Uten oss hadde presset på hjelpeapparatet vært langt større, mener daglig leder Inger Ellingsen.

24 timer i døgnet, 365 dager i året: Et gratis tilbud for alle dem som trenger noen å snakke eller skrive med, enten de er ensomme, har relasjonelle utfordringer eller står midt i en krise.  Der innringeren møter et medmenneske i motsatt ende av linjen, og ingen profesjonsutdannet hjelper.

Gå til Mental Helses hjelpetelefon 116 123

For Ellingsen ligger det ingen desavuering av andre hjelpetilbud i Hjelpetelefonens profil.
- Vi dekker ulike behov. Folk trenger forskjellige ting til forskjellige tider, sier hun.

Samhandlingsreformen

Inger Ellingsen

Inger Ellingsen

Hun betrakter Hjelpetelefonen som helt i tråd med Samhandlingsreformens intensjon om å sette inn tidlige tiltak i håp om å stanse en uheldig problemutvikling.
– Jeg er overbevist om at spesialisthelsetjenesten og familievernkontorene hadde hatt langt større pågang om ikke vi hadde tatt noe av trykket, sier Ellingsen som selv er utdannet psykiatrisk sykepleier.

Hjelpetelefonens ansatte har svært ulik bakgrunn. Staben teller alt fra elektrikere til statsvitere. Felles er at de har livserfaring og innehar kompetanse som i følge Ellingsen, er viktig på et lavterskelnivå: Evne til å få til en god dialog og til å skape trygghet for den som tar kontakt. Tid til å lytte, reflektere og gir råd om nødvendig. De ansatte får systematisk veiledning og kurs i grupper av fagutdannet personell, hvorav en er psykolog.

Akutt nød

Ellingsen understreker at Hjelpetelefonen er et breddetilbud, i motsetning til for eksempel storebror Kirkens SOS, som er mer spisset mot mennesker i kriser. Sistnevnte er bemannet med frivillige.

– Men av og til må også vi forholde oss til mennesker i akutt nød; for eksempel selvmordstruede. Har vi reell mistanke om akutt selvmordsfare, har vi prosedyrer for å kontakte politi med hjemmel i nødretten, for å få hjelp til å peile hvor vedkommende bor, så sant adresse er ukjent, sier hun.

Hun synes ikke det noe problem at det er flere aktører på markedet.
- Det er mer enn nok til oss alle.

Det ferskeste tilbudet i hylla – Kameratstøtte.no. – er et samarbeid med Norsk Veteranforbund for internasjonale operasjoner- NVIO om hjelp til krigsveteraner gitt av en som selv er krigsveteran.

I 2011 besvarte hjelpetelefonen 72 284 samtaler, cirka 15 prosent flere enn i året før. Henvendelsene kommer fra hele landet og innringerne kan være anonyme. Nettjenesten Sidetmedord.no, for den som foretrekker å skrive fremfor å snakke,kunne i løpet av 2011 telle opp 5270 meldinger, en oppgang på seks prosent sammenlignet med året før.

Stor økning

At etterspørselen kan svinge, viser statistikken for ukene etter 22. juliterroren. Da økte antall henvendelser med opptil 50 prosent.

Etter at Hjelpetelefonens fødsel ble godt hjulpet i gang av midler fra Rådet for psykisk helse, er telefonen i dag en egen post på statsbudsjettet.

Norsk Psykologforening gratulerer med dagen!

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.