Faglig påfyll for psykologer i kommunen

Psykologer som jobber i kommunen, kan høsten 2012 få faglig påfyll ved å delta på en eller flere faglige samlinger i regi av Norsk Psykologforening. Blant temaene finner du effektive lavterskeltilbud for voksne og psykologisk behandling av psykiske helseplager i øvre del av livsløpet.

27-28. august 2012: Nettverkssamling for kommunalt ansatte psykologer som jobber med voksne.

Her får du blant annet høre Torkil Berge, spesialist i klinisk psykologi og leder av Kveldspoliklinikken Raskere tilbake på Voksenpsykiatrisk avdeling, Vinderen. Tittelen på hans foredrag er ”Effektive lavterskeltilbud. Hva kan vi lære av kveldspoliklinikken på Vinderen?”.

Kommuneoverlege Elisabeth Swensen stiller spørsmålet: ”Hvilke utfordringer står vi overfor når psykologer og fastleger skal jobbe tettere sammen i kommunen, og hvordan løser vi dette?”

Gå til påmelding.

17. oktober 2012: Fagseminaret Psykisk helse i øvre del av livsløpet. Hverdag – dagligliv i gode og onde dager.

Seminaret byr på et bredt spekter av temaer fra dagliglivet, blant annet tap, selvneglisjering, fysisk helse, pårørende med mer.

Seminaret viderebringer fortellinger fra god praksis og belyser gode tiltak og muligheter i norske kommuner.

NB! Seminaret er åpent også for andre; som leger og beslutningstakere i kommunen

Gå til påmelding:

19-20. november: Nasjonal nettverkssamling for kommunepsykologer på Gardermoen. Foreløpig program kommer i løpet av august.

Gå til påmelding.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.