En av tre søker psykisk helsehjelp

Tre i vind. Foto: YAY Micro

En av tre med betydelige psykiske plager søker helsehjelp. Førstevalget er allmennlege, psykolog og psykiater viser Folkehelseinstituttet i sin nye rapport Psykisk helse i Norge. Tilstandsrapport med internasjonale sammenligninger.

Blant de som oppga å være betydelig plaget av symptomer på angst og depresjon (10,2 prosent av totalutvalget) hadde nær 33 prosent søkt om hjelp i 2008. I 2005 svarte 43 prosent at de hadde søkt hjelp for betydelige psykiske helseplager.
Det er imidlertid i gruppen hos ”andre hjelpere” at tallene viser en nedgang i hjelpsøking, ikke hos allmennlege, psykolog og psykiater. Her viser tallene at det ble søkt omtrent like mye hjelp hos allmennlege, psykolog og psykiater i 2005 og 2008.

Personer som søker psykisk helsehjelp:

  • 7,5 prosent av deltakerne i Levekårsundersøkelsen 2008 rapporterer at de har søkt hjelp i helsetjenesten på grunn av psykiske plager i løpet av de siste 12 månedene. Det er flere kvinner (9,3 prosent) enn menn (5,4 prosent som har søkt hjelp.
  • Blant personer med betydelige psykiske plager (angst og depresjon), oppgir 32,8 % å ha søkt hjelp for plagene sine det siste året. Andelen kvinner er noe høyere enn andelen menn (34 prosent mot 31 prosent).
  • 5,8 prosent kvinner og 3,2 prosent menn har søkt hjelp blant personer uten betydelige psykiske plager.
  • Det er ingen forskjeller på tvers av helseregioner og bostedsstørrelse (by/land) når det gjelder total hjelpsøking i helsevesenet for psykiske helseplager.
  • Personer med betydelige psykiske plager søkte fortrinnsvis hjelp hos allmennlege (29,3 prosent), psykolog (14,2 prosent) og psykiater (8,2 prosent).
  • Kvinner har høyere forbruk av helsetjenester for psykiske plager enn menn. Dette gjelder særlig kvinner i alderen 16-44 år.
  • Personer som ikke lever i fast forhold oppgir å søke hjelp hyppigere enn personer som har en fast partner.

Levekårsundersøkelsene viser at nivået av betydelige psykiske plager har ligget på rundt 9 – 10 prosent siden 1998.

– Over tid ser det ut til at nivået av betydelige psykiske plager i befolkningen er relativt stabilt. Undersøkelsen bekrefter inntrykket fra en rekke tidligere studier om at psykiske helseplager i form av angst- og depresjonslignende plager, søvnvansker og redusert mestring representerer et betydelig folkehelseproblem i Norge, uttaler forsker Ragnhild Bang Nes ved Folkehelseinstituttet.

Emneord: behandling

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.