Effekt av tiltak mot atferdsproblemer?

Hvilken forskning finnes om effekten av familie- og nærmiljøbaserte tiltak for barn og unge med atferdsproblemer? Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten har laget en oversikt som omfatter Parent Management Training Oregon (PMTO), De utrolige årene og Multisystemisk terapi (MST).

I et nytt notat presenterer Kunnskapssenteret resultatet av et søk etter publikasjoner fra 2000 og fram til i dag. Publikasjonene oppsummerer effektene av ett eller flere av de tre tiltakene.

Hensikten med søket er å gi et overblikk over forskningen på området. Referansene fra søket ble sortert etter hvilke tiltak og type atferdsproblemer de omhandlet.

De identifiserte publikasjonene fordelte seg slik:

  • 14 oversikter over systematiske oversikter om ulike familie- og
    nærmiljøbaserte tiltak
  • 25 systematiske oversikter over effekter av Parent Management Training og/eller De utrolige årene
  • 10 systematiske oversikter om effekter av Multisystemisk terapi

Notatet som nå foreligger gir ingen kritisk vurdering av studienes kvalitet.

Oversikten er laget på oppdrag fra Norsk Psykologforening.

Gå til Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.

Emneord: barn , og , unge

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.