Døgnet rundt for penger og prinsipper

Ingvild Gregersen. Foto: Tønsberg Blad

Ingvild Gregersen.Foto: Tønsberg Blad

De er to av cirka 80 tillitsvalgte som har satt sommeren på vent mens de forhandlet om penger og prinsipper med psykologenes største arbeidsgiver, helseforetakene: Ingvild Gregersen og Christin Weiss har stått til livet i lokale forhandlinger og har ikke gått av veien for å ta natten til hjelp.

Ikke alle private gjøremål har vært like enkle å gjennomføre. Som da Ingvild, foretakstillitsvalgt ved Sykehuset i Vestfold, fullstendig glemte en korøvelse fordi hun satt og balet med et regneark som ikke fungerte, og brått oppdaget at klokka galopperte mot midnatt. Da er det godt å ha grønn linje til en bortimot døgnåpen forhandlingsavdeling i Psykologforeningens sekretariat.

Forhandlingstaktikk og pizza

Hun er nettopp ferdig med forhandlingene om den såkalte B-delsoverenskomsten. De åpner i den enkelte virksomhet etter at de sentrale forhandlingene er i boks om overordnede retningslinjer i avtalen mellom helseforetakenes arbeidsgiverorganisasjon Spekter-Helse og Akademikerne Helse.

Ingvild er særlig fornøyd med at de lokalt ble enige med arbeidsgiver om en ny overenskomst for Sykehuset i Vestfold. Avtalen måtte sys sammen etter at Psykiatrien i Vestfold (PIV) fra årsskiftet ble slått sammen med somatikken. Arbeidstidsordninger og lederlønninger var blant de sentrale temaene.

- Det var et omfattende arbeid og tiden var knapp, men vi klarte det. Avtalen ble bedre og mer presis for medlemmene, sier Ingvild.
Hun minnes opptil flere søndagsettermiddager da hun over en pizza fikk testet ut viktige spørsmål og forhandlingstaktikk med lokale ildsjeler i helseforetaket.

Hun er frikjøpt som foretakstillitsvalgt i 35 prosent av arbeidstiden, men medgir at hun gjerne skulle hatt mer å gå på.
- Men jeg kan ikke melde meg helt ut av klinisk arbeid. Vi jobber i team og er avhengige av hverandre for at ting ikke skal stoppe opp, sier hun.

Hjertesukk

Et lite hjertesukk har hun: Hun ønsker seg medlemmer som er litt mer på hugget i det daglige når det gjelder lønnsspørsmål. Hun anbefaler blant annet ansatte å benytte seg av retten til en årlig lønnssamtale, og å ansvarliggjøre sin nærmeste leder i å videreformidle behov for enkeltprioriteringer til forhandlingsbordet. Det bidrar til at den årlige lønnsgjennomgangen blir mindre sjablongmessig med likt tillegg til alle, eventuelt med opprykk pågrunn av ansiennitet.

Christin Weiss

Christin Weiss

Hun får støtte av tillitsvalgt Christin Weiss ved Akershus universitetssykehus:

- Noen medlemmer tror at det er Psykologforeningen som styrer nivået på lønnen. Dette er ikke riktig. Derimot forsøker foreningen å påvirke arbeidsgiver når det gjelder prioriteringer under selve forhandlingene, slik at både tekst og penger blir anvendt på mest mulig hensiktsmessig måte for psykologene der de er. Resten av året er det opp til arbeidsgiver å belønne der hvor det er behov for å rekruttere og beholde arbeidskraft, sier hun.

Christin er i en litt annen situasjon enn sin kollega i Vestfold. B-forhandlingene er ennå ikke ferdige, og Weiss er naturlig nok ordknapp om prosessens gang.

- Vi har strengt tatt holdt på siden januar, da forberedelsene startet. Siden har turtallet bare økt til det har toppet seg etter 14. mai og forhandlinger tok til.

Som tillitsvalgt ved en såpass stor institusjon som Ahus, disponerer hun formelt sett halve arbeidstiden til tillitsvalgtarbeid, men også for henne eser det ut.
- Når det står på som verst må vi ofre litt privatliv. I mai så jeg vel knapt en venn, sier Christin.

Lokale ildsjeler

Hun kan ikke få fullrost teamet av tillitsvalgte psykologkolleger hun har brukt til å kaste ball med underveis i forhandlingsprosessen. Dette er tillitsvalget som ikke er frikjøpt og som har meldt frivillig til forhandlingsteamet i kraft av sterkt engasjement. Uvurderlig, mener Christin:
- Noen ganger har jeg følt meg som en fyllik som har sjanglet gjennom en trang korridor der teammedlemmene har vært støtputer, ler hun.

- Hva er de tre viktigste faktorene som gjør en tillitsvalgt til en god forhandler?
- Gode forberedelser, nærme seg arbeidsgiver før forhandlingene starter samt ærlig og redelig dialog, sier hun.

Fersk i gamet

Ikke minst det siste legger hun vekt på. Å gi feilaktig informasjon forsurer forhandlingsklimaet.
- Det handler om tillit og å kjempe med blanke våpen, sier hun.

Hun er fersk i gamet, men angrer ikke et sekund på at hun for et knapt år siden påtok seg oppgaven som foretakstillitsvalgt

- Jeg er en grunnleggende nysgjerrig, og tillitsvalgtarbeidet gir meg en kjærkommen anledning til å bli godt kjent med organisasjonen jeg jobber i, sier hun

Ingvild Gregersen er enig.
- Er du tillitsvalgt, får du en unik anledning til et dypdykk i organisasjonskulturen der du jobber. Og gjør du en god jobb som tillitsvalgt, blir klimaet gjerne godt også på andre områder i det daglige arbeidet, sier hun.

Og så får man jo god opplæring og rause håndsrekninger fra sentralt hold underveis.

- Du går aldri alene, sier Ingvild.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.