Det biologiske prinsipp under lupen

Bilde av tankeboble med hus og famile. Foto: YAY Micro

Psykolog Magne Raundalen skal lede et regjeringsoppnevnt utvalg som skal se nærmere på det biologiske prinsipp i barnevernet. Prinsippet har betydning for om familien skal hjelpes mens barnet bor hjemme, eller om det er til barnets beste å bo utenfor hjemmet for en midlertidig eller varig periode.

- Både barnevernsbarn og fagpersoner har gitt uttrykk for at det biologiske prinsipp tillegges for stor vekt i barnevernets arbeid og beslutninger, sa konstituert Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Tora Aasland da utvalget ble utnevnt i statsråd 18. mars.

Vanskelige problemstillinger

- På den andre siden mener mange foreldre at det tas for lite hensyn til biologisk tilknytning. Prinsippet reiser spørsmål knyttet til terskelen for det offentlige til å gripe inn i familier. Dette viser hvor viktig det er med en samlet gjennomgang, sa hun.

Det biologiske prinsipp bygger på en grunnleggende forståelse av at barn primært skal vokse opp hos sine biologiske foreldre, og at det er viktig å kjenne sitt biologiske opphav. Barnevernloven slår imidlvidere ertid fast at barnets beste skal være avgjørende. Det betyr at barnets grunnleggende behov for beskyttelse og omsorg må vektlegges framfor foreldrenes rettigheter og oppvekst i biologisk familie.

Utredningsarbeidet skal først og fremst belyse vanskelige problemstillinger som oppstår i barnevernets arbeid. Det skal framskaffes et oppdatert faglig grunnlag til bruk for politikkutvikling. Barnevernet blir ofte stilt ovenfor et dilemma der det kan være uenighet om hva som er til barnets beste: Å forbli tilknyttet sin biologiske familie, eller at andre overtar omsorgsrollen – og for hvor lenge.

Mandat

I følge mandatet skal utvalget vurdere problemstillingen ut fra "... et juridisk, etisk, utviklingspsykologisk, historisk, genetisk, filosofisk og sosiokulturelt perspektiv. Utredningen skal ivareta barnets interesser, men samtidig omtale de biologiske foreldres behov i barnevernssaker og særlig ved omsorgsovertakelser. Utredningen skal videre drøfte det biologiske prinsipp ut fra samfunnets syn på barn, barns og foreldres menneskerettigheter og samfunnsutviklingen for øvrig. Dette er forhold som er med på å styre hvilken relevans og vekt hensynet til et biologisk prinsipp har og bør ha."

Kommisjonsmedlemmene:

Utvalgsleder:

Magne Raundalen – født 1941 (Bergen): Psykolog ved Senter for Krisepsykologi i Bergen. Han har arbeidet med utsatte barn i en årrekke.

Utvalgsmedlemmer:

 • Arne Johan Vetlesen – født 1960 (Sande, Vestfold): Professor i filosofi ved Universitetet i Oslo, der han arbeider med tema som etikk, menneskeverd og sosialfilosofi.
 • Vigdis Bunkholdt – født 1936 (Oslo): Psykolog med mange års praktisk og pedagogisk erfaring. Bunkholt har forfattet flere lærebøker innen fagområdet barnevern.
 • Sabreen Selvik – født 1974 (Oslo): Spesialpedagog, jobber til daglig ved Oslo
 • Stig Åkenes Johansen – født 1966 (Bergen): Advokat hos advokatfirmaet Kyrre.
 • Inge Kvaran – født 1955 (Trondheim): Førsteamanuensis ved avdeling for helse- og sosialfag ved Høgskolen i Sør-Trøndelag.
 • Inger Mo – født 1961 (Skien): Jurist, fylkesnemndsleder i Telemark.
 • Lena Lauritsen Bendiksen – født 1972 (Tromsø): Førsteamanuensis og dr. juris. ved Universitetet i Tromsø.
 • Øyvind Kvello – født 1966 (Trondheim):Førsteamanuensis i utviklingspsykologi ved Psykologisk institutt, NTNU.
 • Iben van den Berg – født 1961 (Oslo): Leder av barneverntjenesten i Sagene bydel, Oslo.
 • Erna Bakken - født 1951 (Kirkenes): Virksomhetsleder ved Sør-Varanger barneverntjeneste.
 • Willy-Tore Mørch – født 1948 (Tromsø): Psykolog, professor ved Universitetet i Tromsø, Regionsenter for barn og unges psykiske helse.

Utvalget skal levere sin innstilling 1. februar 2012.

Gå til mer informasjon på Bli´s hjemmesider

Emneord: barn , og , unge

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.