Brukerne omfavner lavterskeltilbud

Som en av de  første kommunene i landet har Ski evaluert sine tverrfaglige psykiske helsetjenester.  I en ny rapport dokumenterer kommunen at brukerne omfavner tilbudet og at psykologene har en rolle å fylle på et mangfold av nivåer.

Brukerundersøkelsen utgjør en sentral del av rapporten, som er utarbeidet med støtte fra Helsedirektoratet. Samlet sett er brukerne svært fornøyde. De opplevde at det var lett å komme i kontakt med tjenestene og at hjelpen virket. 

De ga også tommelen opp for at de ble møtt med respekt og for at de opplevde at meningene deres ble hørt og lagt vekt på i hjelpeprosessen.

Last ned rapporten Hjelper´n – Lav terskel, høy kompetanse.

Mangfold av arbeidsoppgaver

Rapporten beskriver et mangfold av arbeidsoppgaver: Alt fra kartlegging og vurdering av hjelpebehov og behandling i den enkelte familie, til veiledning av annet kommunalt helsepersonell og kurs- og foredragsvirksomhet. To ansatte holder kurs i depresjonsmestring for ungdom. Det arrangeres også kurs om spillavhengighet for ungdom og foreldre og kurs for barnehageansatte om tilknytning og samspill.

Hjelper´n  er et tverrfaglig team som tilbyr lett tilgjengelig psykisk helsehjelp til barn, unge (0-20) og deres familier i Ski kommune med 8000 innbyggere i den aktuelle aldersgruppen. Hjelper´n er lokalisert på helsestasjonen. Teamet er tverrfaglig sammensatt med psykologkollega, en vernepleier med utdanning i kognitiv atferdsterapi, en psykiatrisk sykepleier og en barnevernspedagog med videreutdanning i barns psykiske helse. Helsesøster er viktigste henvisende instans.

Viktig psykologrolle

I rapporten argumenteres det for hvorfor psykologer har en viktig rolle å spille i kommunen:

” Psykologen vil se symptomer i lys av det sett av risikofremmende og beskyttende faktorer individet samvirker med.  I praksis vil det si at i at i stedet for å telle symptomer og avgjøre alvorlighetsgraden av pasienters lidelser ut fra antall symptomer, vil psykologen kartlegge hva slags forhold som ligger rundt barnet, og på hvilken måte barnet blir ivaretatt av sin foreldre og nærmiljø. På det grunnlaget vil det settes i gang tiltak som inkluderer systemet rundt barnet,” heter det.

Avsluttes hos Hjelper´n

I 70 prosent av sakene er enten foreldrene, skolen eller barnehagen involvert i tiltakene. Gjennomsnittlig konsultasjonstid er i underkant av fem timer. To tredeler har vært gjennom én til fem konsultasjoner. Cirka 10 prosent får langvarig oppfølging. 77 prosent av sakene blir avsluttet hos Hjelper´n uten henvisning.

Rapporten er utarbeidet av kommunepsykolog Heidi  Svendsen Tessand.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.