Bruker stemmen

Adrian Lorentsson

Adrian Lorentsson

– Brukerstemmene er så mangfoldige at det vil være respektløst å tro at man kan snakke på vegne av alle, sier Adrian Lorentsson, ny bloggstemme på psykologforeningen.no.

Ikke desto mindre er det brukerne han fronter, den 26-årige landslederen i Mental Helse Ungdom . Og det gjør han på en måte som kan gi gjenlyd. Vi så det ikke minst da han en torsdag i slutten av september deltok i NRKs Debatten. Tema var voldsrisiko blant personer med psykiske helseproblemer. På direkten, midt i heksegryta av medievante eksperter og politikere, ryddet Lorentsson seg god plass i rampelyset. Med klar og autoritativ tale maktet han kunststykket å flytte oppmerksomheten fra en diskusjon om «mer tvang» til en diskusjon om det han anser for å være den egentlige årsaken til at det til syvende og sist går i ball for noen: Rus og sosiale forhold som arbeidsledighet, dårlig bosituasjon og økonomi. «Det er dette som dreper, ikke psykosen», sa han.

I ettertid talte Twitterstormen sitt klare språk: «Lorentsson vasket gulvet med alle som prøvde seg på enkle løsninger og forenklede virkelighetsbeskrivelser», lød en representativ melding.

Han sier han trives foran mikrofonen. Uansett hvilken setning han lirer av seg, sørger han alltid for å få dyttet inn det han har bestemt seg for skal vær hovedbudskapet.

– Jeg har lært det på mediekurs, og det funker hver gang, smiler han.

I siget

En gang var han tausere og mer tilbaketrukket. Men på et tidspunkt i livet kom han i kontakt med Mental Helse, landet største pasientorganisasjon for personer med psykiske helseproblemer. Der lært han at det er noe som heter «psykisk helse». I dag leder han en ungdomsorganisasjon som er i jevn vekst og i øyeblikket har cirka 1 100 medlemmer. Organisasjonen har nettopp har fått tildelt et millionbeløp fra Extra-stiftelsen. Pengene skal benyttes over en treårsperiode til å etablere treffsteder for ungdom drevet av lokallagene.

– Poenget er å aktivisere ungdom. Gi dem et tilbud som gjør at de slutter bare å være mottakere og isteden hjelpe dem til å ta kontroll over eget liv. Det skaper mestring, som kanskje er det viktigste mottrekket til psykisk uhelse, sier han.

Organisasjonen er også i startgropa med en veileder for ungdom som ønsker å være åpne om psykiske helseproblemer på sosiale medier: Hvor mye bør man reflektere over om hvilke konsekvenser åpenheten vil ha om fem år? Hvis jeg er åpen om alt, hvor mye skremmer jeg da vekk andre som også ønsker å være åpne, om ikke i så stor grad?

– Åpenhet er bra, men det er forskjell på å være åpen og være naken. I veilederen ønsker vi utfordre ungdom til å tenke over konsekvensen av de valgene de tar, sier han

Alltid dialog

– Hvorfor er brukerstemmen så viktig i helsevesenet?
– Hvis vi skal overlate til fagpersoner å innta brukerperspektivet, er risikoen til stede for paternalisme og i verste fall overgrep. Det har vi sett mange eksempler på opp gjennom historien. Heller ikke forskning kan si noe spesifikt om den enkeltes genuine erfaringer på en måte som gjør det overførbart.

– De beste til å bære fram brukerperspektivet, er selvsagt brukeren selv. Og selv vi må være varsomme med å tro på at vi kan formidle hva som funker for alle våre medlemmer. Men vi kan si noe om generelle erfaringer, sier han.

Selv har han jobbet på systemnivå under Fylkesmannen i Hedmark med å utvikle systemer for å inkluder brukerperspektivet i forvaltningen. Alltid dialog med brukerorganisasjonene. Få inn brukere i alle prosesser. La organisasjonene selv definere hva som er brukerrelevant, lød budskapet.

Samarbeidets mann

Lorentsson er en samarbeidets mann. Han etterlyser et større samarbeid i Psykisk helsefeltet, både mellom brukere og profesjoner, og mellom de ulike brukerorganisasjonene.

«Mitt utgangspunkt i møte med profesjonene er samarbeid. Ikke fordi jeg nødvendigvis ønsker å bli likt av disse menneskene med høyere utdanning og høye posisjoner, men fordi jeg har et genuint og brennende ønske om å kunne endre hverdagen til alle de som opplever å være avmektige i møte med et system som egentlig har til hensikt å hjelpe dem», skriver han i sin første bloggtekst på psykologforeningen.no.

Gå til bloggteksten: Hvorfor samarbeider vi ikke bedre?

– Det er besynderlig at vi ikke i større grad har maktet å lage mer slagkraftige allianser i det psykiske helsefeltet. Der har vi noe å lære av somatikken. Kanskje kan den bloggen på psykologforneingen.no være et lite bidrag i så måte, sier han.

Emneord: brukere

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.