Bekymringsmeldinger etter terroranslagene

Ikke alle som er berørt av terroranslagene, opplever å få et fullgodt oppfølgingstilbud. Fylkesmennene har fått inn enkelte bekymringsmeldinger, og i noen kommuner ser man et gap mellom forventninger og kommunens ressurser, heter det på Helsedirektoratets hjemmesider.

13. september fikk direktoratet tilbakemeldinger i et telefonmøte med fylkesmennene. Flere fylker har hatt enkeltstående møter med kommuner og spesialisthelsetjeneste for å utvikle gode tilbud.

Det har vært rettet særlig oppmerksomhet mot ungdom som har flyttet til en ny kommune i forbindelse med skolegang. Hjemstedskommunen – etter samtykke fra den det gjelder – skal sikre at oppfølgingen ivaretas av den kommunen eleven eller studenten midlertidig bor i. Helsedirektoratet gjentar tidligere anbefalinger om å være proaktive

I flere fylker planlegges kompetansehevende seminarer, i regi av landets fem regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS). Seminarene vil være med deltakere både fra spesialisthelsetjenesten og kommunene.

Helsedirektoratet fortsetter samarbeidet med fylkesmennene om å hente innhente mer konkret informasjon om oppfølgingen og hvorvidt den fungerer tilfredsstillende.
Helsedirektoratet sender nå ut et brev til landets fylkesmenn og regionale helseforetak med informasjon om gjeldende retningslinjer for prioriteringer.

Les også:

Rustes til traumebehandling

Veiledningsmateriell om sosial oppfølging

Emneord: vold

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.