Begge foreldre bør kunne sikre barnet mot den andres vold

Begge foreldre bør få rett og plikt til å hindre samvær hvis de frykter vold og overgrep fra den andre parten, ikke bare den barnet bor hos. Det skriver Psykologforeningen i en høringsuttalelse til den nye barneloven.

Regjeringen vil beskytte barn bedre mot vold og overgrep i nære relasjoner og har foreslått å styrke foreldres ansvar på området. Tidligere i høst ble det derfor foreslått endringer i barneloven: Den barnet bor hos, skal inntil retten har sagt sitt, kunne nekte den andre forelderen samvær hvis det er frykt for at barnet utsettes for vold og seksuelle overgrep.

Last ned høringsuttalelsen til Forslag til lovendringer for å gi barn bedre beskyttelse mot vold og overgrep

Begge veier

Psykologforeningen går inn for at retten til å nekte samvær skal gå begge veier. Psykologforeningens president Tor Levin Hofgaard sier det vil kunne oppstå situasjoner der også samværsforelder får informasjon om vold og overgrep hos bostedsforelder.  
- Av hensyn til barnet bør derfor begge foreldrene ha en like tydelig plikt og rett til å hindre samvær for å hindre vold og overgrep, ikke bare den som barnet bor hos, sier han.

Rett til å bli hørt

Regjeringen foreslår at også barn under syv år skal får uttale seg i saken, forutsatt at det er i stand til å danne seg egne synspunkter. Psykologforeningen støtter prinsippet, men understreker at for mange barn vil kunne være en alvorlig belastning å uttrykke sin mening.

- Vi kan vanskelig forhindre foreldres negative reaksjoner på det barnet har uttalt. Vi kan heller ikke være sikre på at barn forstår sannhet på samme måte som voksne eller forstår rekkevidden av det de sier. Slik sett blir det for enkelt når Barne- og likestillingsdepartementet sier at ”barnet er ekspert på sin egen situasjon”, påpeker Hofgaard.

Han sier det er viktig å vurdere nøye hvordan barn skal spørres om sine opplevelser og meninger, og at retten til ikke å uttale seg også må tydeliggjøres for barnet.

Emneord: barn og unge , vold

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.