30 kommuner melder om svikt

Kommunene er langt på vei fornøyd med den psykososiale oppfølgingen av 22. juli-ofrene. Det fremgår av en rapport Helsedirektoratet offentliggjorde 31. oktober. Stadig flere ungdommer ønsker hjelp, og kommunene medgir at det er utfordrende å prioritere. 30 kommuner melder om svikt i oppfølgingen av de rammede.

Eksempler på svikt er utilstrekkelig tilbud /vanskelig å få hjelp, problem
med å henvise til spesialist, problem med å fange opp de rammede, sviktende
oppfølging ved skoler.

Gå til nedlasting av rapporten Helsemessig og psykososial oppfølging
av rammede etter 22.07.11.

Gjennomgangen reflekterer kommunenes egen vurdering av det psykososiale oppfølgingsarbeidet. Denne vurderingen er ikke nødvendigvis sammenfallende med hva de rammede mener. Derfor kan det ikke utelukkes at det finnes mørketall. Helsedirektoratet ønsker å finne ut hva andre aktører enn kommunene mener om oppfølgingsarbeidet på andre måter, fremgår det av rapporten

Godt samarbeid

Hovedinntrykket fra tilbakemeldingene er at oppfølgingen i kommunene stort sett har fungert godt. Kommunene melder om godt samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.

I rapporten oppsummerer fylkesmennene at alle rammede synes å ha kontaktperson eller har fått tilbud om kontaktperson dersom de har ønsket det. I føge kommunene selv ønsker 3,6 prosent (61 personer av 1700) ikke kontaktperson.

Vil fange opp svikt

I kommuner hvor det er blitt fanget opp svikt, ser det ut som de følger godt opp og håndterer dette på en god måte, heter det i Helsedirekotratets rapport.
Flere kommuner beskriver også at de har etablert et system for å fange opp eventuell fremtidige svikt.

Rundt 1700 har fått, eller får oppfølging i kommunene. Til sammen har 150 kommuner svart, inkludert 12 bydeler. Svarprosenten blant rammede kommuner er på rundt 90.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.