25 år i humaniseringens tjeneste

- Vi må legge forholdene bedre til rette for at privat vold blir erkjent som det sentrale helseproblemet den er, sier Inga Marte Thorkildsen. 6. desember stod hun i fremste rekke blant gratulantene da Alternativ til vold rundet 25 år.

Inga Marte Thorkildsen

Inga Marte Thorkildsen

På seminaret  ”Stolthet og ubehag” ga statsråden jubilanten kudos for å bidra til humanisering av samfunnet.

- Dere har gjort livet bedre for mange barn og familier som har opplevd volden som en del av hverdagen, sa statsråden.

Hun utfordret helsevesenet til å skjerpe blikket for hva som ligger bak symptomene som brukerne tar med seg enten det er til psykologen, på legekontoret eller helsestasjonen. Hun fremholdt at volden et selvstendig problem og advarte mot å la den drukne i tradisjonell diagnostisering som ikke automatisk sier noe om hva symptomene skyldes.

Underkommunisert

- Fremdeles er vold underkommunisert som årsak til alvorlige helseproblemer. I dag vet vi med større sikkerhet enn noensinne at det kan tegnes en pil fra det krenkede barnet til den syke voksne. Å være voldsutsatt svekker immunforsvaret og kan leses av forandringer i hjernen, sa barne- likestillings- og inkluderingsministeren.

Statsråden minnet blant annet om den tydelige sammenhengen som kan være mellom fødselsangst og overgrep i barneårene. ( En intervjuundersøkelse viser blant annet at 11–16 prosent av de spurte kvinnene hadde blitt utsatt for emosjonelle overgrep, 5–11 prosent hadde opplevd fysiske overgrep og 7–12 prosent hadde opplevd seksuelle overgrep i barndommen. )

- Vi må tørre å adressere problemet slik ATV-stiftelsene har bidratt til i 25 år. Vold bør bli et vanligere tema nå helsepersonell møter pasienter, oppfordret Thorkildsen.

Styreleder Tove Beate Pedersen i ATV påpekte at det er et tankekors at temaet privat vold ikke har blitt akseptert av mainstream psykologi.
- Hvorfor har psykologer og andre hjelpeprofesjoner motstand mot denne kunnskapen? Jeg tror at kunnskap om vold i familieforhold utfordrer vår kulturs nærmest arketypiske ide om den konvensjonelle familien som et trygt sted og den beste betingelsen for barns utvikling så vel som trivsel og lykke for familiemedlemmene, sa hun.

Last ned styreleder i ATV, Tove Beate Pedersens velkomsttale

Eksportartikkel

Sammen med Per Nørbech etablerte Per Isdal i 1987 stiftelsen Alternativ til vold (ATV), Europas første spesialiserte behandlingstilbud for voldsutøvere. Etableringen brøytet vei for et fagfelt som var oversett og tabuisert. Senere er ATV utvidet til å tilby hjelp også til voldsofre og familiemedlemmer som på ulike måter er berørt av volden, og er blitt en eksportartikkel til andre nordiske land og deler av Europa. Stiftelsen har i dag 11 kontorer i Norge.

Målet er å være representert i alle helseregioner, en målsetting som også var en del av Soria Moria-erklæringen, men som ennå ikke kan øynes i horisonten.

- Vi har ingen andre planer for å nå denne målsettingen enn det som fremgår av statsbudsjettet, sa Thorkildsen til psykologforeningen.no.

Vold på timeplanen

Marius Råkil og Per Isdal

Marius Råkil og Per Isdal

Pionerene Marius Råkil og Per Isdal brenner for at voldsproblematikk skal få langt sterkere innpass i psykologutdanningen, både i grunn- og spesialistutdanningen.
- Voldsproblematikk bør bli en del av alle spesialiteter. I dag er det tilfellet bare innen rusfeltet, sa de med adresse både til universitetene og Psykologforeningen.

- Vi har ennå ikke lykkes særlig godt med å få gehør for dette i akademia, sier de til psykologforeningen.no

Alternativ til vold har fått mange skulderklapp i årenes løp, men har også fått pepper; både for behandlingsoptimisme og for å være for lite flinke til å dokumentere hva de faktisk har fått til. Desto gladere er de for at de nå har ansatt tre doktorgradsstudenter som har ansvar for en prospektiv evaluering, og som vil legge frem resultater i tidsrommet 2014-16.

Emneord: barn , og , unge

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.