2012: Den store psykologprisen til Arne Holte

Arne Holte

Arne Holte

Den store psykologprisen for 2012 ble 14. mars tildelt Arne Holte. Prisvinneren ble hyllet som en av motorene bak det psykiske helsearbeidet i Norge og fikk prisen overrakt av sin øverste sjef, helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Få nålevende psykologer i Norge har satt dypere spor etter seg og har ytt et mer mangfoldig bidrag til utviklingen av psykologisk kunnskap og praksis, fremgikk det av juryens begrunnelse da nyheten sprakk cirka 20:00 under en tilstelning i Oslo Militære Samfund.

Holte uttrykte både stolthet,overraskelse og glede over å ha gått av med seieren.

 – Dette er en anerkjennelse av alle psykologer i Norge. At helseministeren personlig deler ut prisen og uttrykker sin takk, er et viktig bevis på dette,sa prisvinneren, som både er assisterende direktør ved Nasjonalt folkehelseinstitutt og professor i helsepsykologi ved Universitetet i Oslo.

Utfordrende venn

Kveldens hovedperson ble blant annet kreditert for å være hoveddrivkraft bak oppbyggingen av Institutt for Psykologi ved Universitetet i Tromsø og etableringen av det som i dag er landets største forskningsinstitutt for psykisk helse, Divisjon for psykisk helse ved Folkehelseinstituttet.

- Han er en utfordrende venn å ha for Psykologforeningen, fordi han har stor integritet og evne og vilje til kritisk tenkning. Han har bidratt til å løfte hele profesjonen ved sin grunnfestede kritiske innstilling, sa juryformann Tor Levin Hofgaard, som leste fra juryens begrunnelse under prisutdelingen.

Utadvendt og frittalende

Sin kritiske innstilling har han delt med hele landet, velformulert både i skrift og tale. For publikum er Holte derfor først og fremst kjent som Folkehelseinstituttets utadvendte og frittalende direktør for psykisk helse, og som en skarp kronikør og debattant enten temaet er diagnoser, antidepressiva, pårørende til psykisk lidende, selvmordsstatistikk, forebygging etc.

Holte har ved flere anledninger påpekt at vi etter Opptrappingsplanen for psykisk helse må gi høyere prioritet til forebygging av de lidelsene som angår de fleste og er mest kostnadskrevende for samfunnet; især depresjon, angst og rusmisbruk.

Gå til intervjuet : Kommunene sitter med nøkkelen til god psykisk helse l

I slaget om den nye Psykisk helsevernloven på slutten av 90-tallet var Holte en sentral i arbeidet for å få gjennomslag for at leger som stod ansvarlig for å fatte vedtak om tvangsbruk skulle ha spesialistutdanning i psykiatri, og for å utnytte psykologers kompetanse bedre ved å gi psykologer myndighet til å fatte vedtak.

Spiseforstyrrelser

Prisvinnerens merittliste er lang som en midtsommerdag: Han er kjent som enn av grunnleggerne av Nord-norsk senter for spisforstyrrelser – i dag integrert i Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). I tillegg hadde han en tung hånd på rattet under etableringen av Program for ungdomsforskning , i dag en del av forskningsporteføljen til Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA).

Oppmerksomhet fikk også Holtes brede internasjonale engasjement. Dagens mann sto sentralt i arbeidet med å utvikle EuroPsy, en standard for psykologiutdanningene i Europa. Dette arbeidet har han trukket frem som noe av det han selv er aller mest stolt av.

Tre finalister

Holte var en av tre finalister, alle like intetanende om juryens avgjørelse før prisvinnerens navn ble kunngjort onsdag kveld. De to øvrige var spesialist på demenssykdommer, Per Kristian Haugen ved Nasjonalt kompetansesenter for Aldring og Helse og Tine Jensen, spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi og forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Før selve prisoverrekkelsen holdt de tre hver sin presentasjon med sentrale problemstillinger fra sine fagfelt.

Den store psykologprisen er et samarbeid mellom Norsk Psykologforening og testleverandør Pearson Assessment. Formålet er å styrke psykologien som fagfelt og synliggjøre psykologers innsats for å forbedre menneskers livsvilkår og livskvalitet. Prisen ble utdelt for første gang i 2011.

Psykologprisen for 2011 gikk til Per Isdal.

Emneord: Psykologprisen

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.