Aktuelt

I drømmenes land, Norge, opplever noen ikke bare det at drømmene aldri går i oppfyllelse, men også at selve dømmefunksjonen må settes ut av spill. Hvorfor? Gå til bloggteksten Da jeg fortsatt kunne drømme  av psykolog og doktogradsstipendiat Mehdi Farshbaf som er aktiv i Foreningen for interkulturell psykologi.

Jim Aage Nøttestad. Foto: Mari Langva, NRK

Jim Aage Nøttestad. Foto: Mari Langva, NRK

Under de heftigste diskusjonene om sakkyndighetsarbeidet under 22. juli-rettssaken holdt han seg taus. Nå har han fått taletid og en hånd på rattet i utvalget som skal forbedre tilregnelighetsreglene i straffeloven. Jim Aage Nøttestad er eneste psykolog i utvalget og psykologforeningen.no´s Hedersgjest i februar.

Regjeringen foreslår en direkte kobling mellom kvalitetsmål og sykehusøkonomi. En dårlig ide, skriver presidenten i Psykologforeningen i sin blogg på dagensmedisin.no.

Hva slags barndom er dette? Og hva i all verden skal jeg gjøre nå? Heidi Tessand skriver om kirkeasylbarna i sine nye bloggtekst, et vanskelig tema  fordi hun prinsipielt er imot kirkeasyl.

Frid A. Hansen er utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden. Psykologen får utmerkelsen blant annet for sitt omfattende arbeid for å bedre barns situasjon i familier med ruslidelser.

Jonas Gahr Støre.

Jonas Gahr Støre.

"Samfunnet må utformes slik at det hindrer sykdom og uhelse.  En god primærhelsetjeneste er forutsetningen for at spesialisthelsetjenesten skal kunne ivareta sitt ansvar på en god måte." Budskapet fra helseminister Jonas Gahr Støre var tydelig da han onsdag 30.1. holdt sin bredt anlagte tale om de politiske mål og forventninger regjeringen har til sykehus-Norge.

Pengesedler på en tallerken

Sintef-rapport:

Det bør vurderes å tilføre statlige midler direkte til kommunene for at de skal kunne forebygge psykiske lidelser. Slik lyder en av konklusjonene i en ny Sintef-rapport som viser at Samhandlingsreformen svekker det forebyggende arbeidet.

Grete Faremo

Grete Faremo

25. januar oppnevnte regjeringen utvalget som skal gjennomgå straffelovens regler om utilregnelighet og bruk av rettspsykiatrisk sakkyndige i straffesaker. Utvalget ledes av tidligere riksadvokat Georg Fredrik Rieber-Mohn. Med på laget har han blant andre Jim Åge Nøttestad, psykologspesialist ved St. Olavs Hospital.

12 kommuner høvler ned terskelen til psykisk helsehjelp for voksne med mildere depresjons- og angstlidelser. 22. januar arrangerte Helsedirektoratet kick-off for tilbudet som bygger på erfaringer fra britiske «Improved access to psychological therapies» (IAPT).

Sakkyndige psykologer trenger ikke å finne seg i offentliggjøring av udokumenterte påstander om straffbare forhold. Det slås fast av Tønsberg tingrett i en dom der psykolog Per Slaastuen gis oppreisning etter å ha blitt hengt ut på en privat nettside med beskyldninger om å ha begått ulovligheter.

Nora Sveaass. Foto: A.O. Hageberg

Nora Sveaass. Foto: A.O. Hageberg

Norge skal nominere medlemmer til Europarådets torturkomité (Committee for the Prevention of Torture, CPT). Nora Sveaass, leder av Psykologforeningens menneskerettighetsutvalg, oppfordrer psykologer til å melde sin interesse. Frist: 28. januar.

Hvor mye må en psykolog tåle av offentlige beskyldninger før det rammes av lovverket om ærekrenkelser? Høsten 2012 gikk en sakkyndig psykolog til søksmål mot organisasjonen Human Rights Alert Norway. Saksøker hevdet organisasjonen hadde publisert udokumenterte og uriktige påstander på internett om maktmisbruk og misbruk av offentlige midler. 11. januar møttes de i Tønsberg tingrett.

Helsemyndighetene krever i nytt regelverk at helsepersonell skal være totalt avholdende minst åtte timer før de går på jobb. Problemstillingen er blitt aktualisert etter at fylkeslegen i forrige uke mottok et anonymt brev fra sykepleiere på A-hus om at de er blitt beordret beruset på jobb.

Jonas Gahr Støre.

Jonas Gahr Støre.

Folkehelse er mer enn kosthold og fysisk fostring, hevdet kommunepsykolog Heidi Tessand i et leserinnlegg der hun utfordret helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre til å utvide sin definisjon av folkehelsebegrepet. Tirsdag 15. januar fikk hun et tilsvar av statsråden der han tar til orde for å styrke tilbudet i førstelinjen.

Psykologisk behandling har positiv effekt på smertepasienter og bedrer deres funksjonsnivå ved oppfølging i inntil ett år. Det fremgår av en rapport som Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten offentliggjorde 9. januar.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.