Aktuelt

Psykologer er blant yrkesgruppene Akademikerne tar ut i streik fra 24. mai om det ikke blir enighet under meklingen i Oslo kommune. Les også om tariffoppgjørene i kommunene og staten.

Akademikerne

Akademikerne ble enige med Spekter i forhandlingene om rettigheter knyttet til blant annet sykdom, svangerskap, pensjon og ferie.

– Det å sette folk i transe er ikke noe hokus pokus, sa psykologspesialist Maren Lindheim på Helsepsykologikonferansen 2022.

– Hvis vi kan bruke mye av tida vår på gode, faglige diskusjoner, er det attraktivt for behandlere å jobbe i tjenesten, sier psykologleder Mattias Victor.

29. april ble det brudd i lønnsforhandlingene på flere områder.

Psykologforeningen tok opp finansiering av forskning på psykisk helse i møte med Forskningsrådet.

Skard-prisen 2022

Nominer kandidater til Åse Gruda Skard-prisen for popularisering av psykologisk kunnskap.

Flere enn før har et dårlig inntrykk av tilbudet til psykisk syke. Få mener egen arbeidsgiver legger til rette for å forebygge psykiske helseutfordringer.

Årets lønnsforhandlinger er i gang mellom Akademikerne helse og Spekter. – Vi må sørge for en lønnsvekst som gjør at psykologer vil jobbe i det offentlige, sier Rune Frøyland i Akademikerne helse.

Akademikerne

Akademikerne og Psykologforeningen har klare forventninger til Sykehusutvalget. Psykologforeningen ber utvalget om ta tak i den økonomiske nedprioriteringen av psykisk helse.

Psykologforeningen har utviklet en policy for bruk av digitale verktøy i psykologisk behandling.

Samarbeid og samtidighet i tilbud om helse- og arbeidsrettede tjenester stod sentralt da hovedsatsingsområdet var tema i Psykologforeningens møte med Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Omid V. Ebrahimi gir oss svar om psykisk helse under pandemien og bruker forskerblikket når han møter pasienter på klinikken.

Sentralstyret har konkludert med at det faglige grunnlaget for å støtte foreldrepengeperiode i tre like deler ikke er godt nok. Det betyr ikke at barn ikke har godt av være sammen med begge foreldre første leveår.

Det er et sterkt engasjement blant våre medlemmer for å hjelpe flyktninger fra Ukraina. Her er informasjon om hva Psykologforeningen gjør og hvordan psykologer kan bidra.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.