Aktuelt

Etter en barnevernssak har den dømte i snart fire år publisert en rekke grove beskyldninger mot psykologen.

Norsk psykologforening møtte denne uken sentrale representanter fra Helsebiblioteket ved Folkehelseinstituttet.

Psykologforeningen har hatt oppfølgingsmøte med Helse- og omsorgsdepartementet for å få til mer forutsigbarhet for utenlandsstudenter som sikter mot norsk autorisasjon.

Avtalespesialister skal nå jobbe sammen med poliklinikkene om henvisninger og vurderinger i psykisk helsevern. Psykologforeningen har sikret en avtale med helseforetakene.

Statssekretær Anne Grethe Erlandsen (H) i Helse- og omsorgsdepartementet (Foto: Arno Mikkor, EU2017EE. CC 2.0)

Tidsskriftet

Helsedirektoratet samler nå fagdirektørene i de regionale helseforetakene for å drøfte hvordan kvalitetssikringen av psykologiske tester kan bli bedre.

Politikk

Senterpartiet vil evaluere kravet om manglende samtykkekompetanse ved bruk av tvungent psykisk helsevern. Psykologforeningen ber Stortinget om å avvise forslaget.

Alderdommen endrer oss, på godt og vondt. Eldrepsykologene møter mennesker i den komplekse siste livsfasen.

Akademikerne

Klimauka 2021 er 25.–31. januar. Her får du oversikt over de viktigste foredragene og seminarene, med blant andre klimapsykolog Per Espen Stoknes.

Helseminister Bent Høie brukte mye av sykehustalen 2021 til å takke ansatte i helsevesenet og skryte av tjenestene. Men regjeringen glemte koronapandemiens senvirkninger for psykisk helse.

Tidsskriftet

Testfeltet har i årevis hatt utfordringer. En fersk undersøkelse og sentrale psykologer beskriver et uoversiktlig felt med uklare ansvarsforhold.

Håkon Kongsrud Skard (Foto: Fartein Rudjord)

Dagens Medisin

Regjeringen må utforme en plan for hvordan vi skal forebygge og håndtere virkningene av pandemien på den psykiske helsen.

Politikk

Psykologforeningen støtter forslaget om å lovfeste krav til samarbeidsavtalene mellom kommuner og helseforetak. Men mange pasienter faller utenfor lovforslaget.

Innsiden av et sykehus, mennesker som går, planter.

Lønn

Akademikerne og Spekter er enige om lønnsoppgjørene for helseforetakene og sykehusene.

Foto: Ernst Vikne/Wikimedia Commons. CC BY-SA 2.0.

Tidsskriftet

Snart ett år etter at kommunene fikk plikt til å tilby psykologkompetanse, står 140 kommuner uten psykologårsverk i psykisk helse- og rusarbeid. Hustadvika i Møre og Romsdal er blant dem som sliter.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.