Aktuelt

Bilde av tankeboble med hus og famile. Foto: YAY Micro

Psykolog Magne Raundalen skal lede et regjeringsoppnevnt utvalg som skal se nærmere på det biologiske prinsipp i barnevernet. Prinsippet har betydning for om familien skal hjelpes mens barnet bor hjemme, eller om det er til barnets beste å bo utenfor hjemmet for en midlertidig eller varig periode.

Figurer på sirkel. Foto: YAY Micro

Fagfolk kan ikke definere hvordan folk skal ha det i livet. Vi kan derfor aldri evidensbasere hjelpa vår så mye at vi mister folks egne ideer og tanker om eget liv ute av synet. Gå til Birgit Vallas bloggtekst Hvordan har du det?

Hender i vann. Foto: YAY Micro

Nesten hver tredje pasient som fikk behandling for rusmisbruk i 2009 fikk også behandling innen psykisk helsevern. De aller fleste var unge menn, viser tall fra Helsedirektoratet.

Bilde av hånd på ratt. Foto YAY:Micro

Færre liggedøgn, mindre tvang og økt brukertilfredshet: Erfaringene er håndfast positive etter at pasienter fikk innflytelse over når de skulle legges inn i psykisk helsevern.

Bilde av gjerde. Foto: YAY Micro

Både Psykologforeningen og Legeforeningen vender tommelen ned for et forslag om at utilregnelige personer skal kunne overføres til tidsbegrenset tvungent opphold i psykisk helsevern.

I miss you skrevet i sand. Foto: YAY Micro

Pasienter ved rusinstitusjoner er ikke tilfredse med tilgangen på psykolog. I en pilotundersøkelse i to helseregioner svarte over 50 prosent at de ikke i det hele tatt, eller i liten grad, var tilfreds med psykologtilgangen. Det fremgår av en undersøkelse i regi av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.

Folkehelseinstituttets rapport Bedre føre var... Psykisk helse: Helsefremmende og forebyggende tiltak og anbefalinger gir en rekke forskningsbaserte og praktisk råd for å fremme psykisk helse. På Instituttets nettside kan du nå lese om antimobbingsprogrammer, hjemmebesøk for å forebygge seksuelt misbruk av barn, gode barnehager og tiltak mot søvnvansker.

Thore Langfeldt

Onsdag 19. januar ble psykolog og sexolog Thore Langfeldt utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden. 67-åringen fra Oslo og Egersund er internasjonalt anerkjent for å ha utviklet effektiv behandling av personer som har begått seksuelle overgrep og for å ha lært oss at også barn har et seksualliv. Men veien til aksept har ikke vært fri for ståk og støy.

- Alle profesjoner med så stor innflytelse over folks liv som det psykologer har, må ha et robust system for etisk refleksjon for å kunne utvikle kvaliteten på tjenesten og bli tatt på alvor. Det sier Gisken Holst (43), organisasjonspsykologen som etter landsmøtet overtok rorpinnen i Psykologforeningens fagetiske råd.

4700 barn og unge med psykiske problemer fikk ikke behandling innen lovet frist i fjor. Det må tas et krafttak for å bygge opp robuste, stabile psykologtjenester i kommunene. Det skriver kommunepsykologene Anne-Kristin Imenes (Nøtterøy) og Birgit Valla (Stange) i denne kronikken som stod på trykk i VG søndag 19. desember.

- Nei, det betaler seg for lokalsamfunnet, svarer Anne-Kristin Imenes kontant. Arbeidet som kommunepsykolog for Nøtterøys rundt 20.000 innbyggere er et gode, både for befolkningen og for kommuneøkonomien, mener hun.

Psykologforeningens landsmøte ga massiv støtte til fortsatt arbeid med hovedsatsingsområdet for den neste landsmøteperioden under slagordet "Psykologisk lavterskeltibud til befolkningen i et livsløpsperspektiv."

Namsos-ordfører Morten Stene vil rive ned barrierene til psykisk helsehjelp for sine innbyggere og har klokkertro på at en investering i høy kompetanse i førstelinjen vil lønne seg. - Får mennesker med psykiske plager hjelp i en tidlig fase, minsker risikoen for en alvorligere sykdomsutvikling, sier han.

- Psykiske helsetjenester med lav terskel bidrar til å gi brukererfaringer økt status. Det sa Lise Johansson ved Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse under Psykologforeningens første nasjonale samling for kommunepsykologer 18.-19. november.

- Hva kan være en viktigere oppgave for en ordfører enn å legge til rette for befolkningens livskvalitet, spør Arne Holte, divisjonsdirektør for psykisk helse ved Nasjonalt folkehelseinstitutt. Få har gjort mer enn ham for å spre kunnskap om omfanget av psykiske lidelser i Norge. Nå appellerer han til kommunene om å omsette kunnskapen i et krafttak for å bygge opp robust psykisk helsehjelp i førstelinjen.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.