Aktuelt

Psykologer over hele landet grep sjansen da Norsk Psykologforening tilbød kurs i traumebehandling i kjølvannet av terrorangrepene 22. juli. På få timer var 360 plasser revet bort. – Terrorangrepene har rokket ved tryggheten for mange barn og unge. Nå må tryggheten gjenskapes, sier Tine Jensen ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).

Helsedirektoratet har etablert Samarbeidsorgan for helsemessig og psykososial oppfølging (NSO) etter 22.07.11. Sammen med Direktoratet har samarbeidsorganet utarbeidet et sett faglige anbefalinger for helsemessig og psykososial oppfølging i kommunene.

Behandling av komplisert sorg står på timeplanen når Norsk Psykologforening inviterer til kurs med Atle Dyregrov og Marianne Straume 14. september. Kurset er en oppfølging av kursene i traumebehandling som arrangeres 12. og 22. august etter massedrapene på Utøya og i Oslo.

På pasient-
informasjonsnettstedet Helsenorge.no finner du Helsedirektoratets råd om sorg og sorgreaksjoner. Helsebiblioteket.no viser helsepersonell veien til kunnskapsressurser om traumer, stress og overgrep.

Bilde av blomster. Foto: YAY Micro

Den nasjonale tragedien som har rammet landet, har gjort inntrykk over hele verden. Psykologforeningen får sin del av omtanken og mottar i disse dager en strøm av varme og omtenksomme ord fra utenlandske psykologvenner og -kolleger.

Fra tragedien i Oslo. Foto: YAY Micro

- Landet er rammet av en tragedie som ryster oss alle. Også jeg føler på uvirkelighetsfølelsen i dag, men samtidig er det nå vi skal vise det beste i oss. Det er tid for å stå sammen, sier Psykologforeningens president, Tor Levin Hofgaard. Han oppfordrer alle medlemmer om å stille sin kompetanse til rådighet der det kan være behov.

Stearinlys. Foto: YAY Micro

”Fra 23. juli er Norge en annen nasjon. I uoverskuelig framtid må vi forholde oss til den grusomme massakren av ungdommer på Utøya og bombeeksplosjonen i regjeringskvartalet. Det betyr at vi her og nå må tenke på at majoriteten av nasjonens barn kommer til å få høre om, og i ulik grad være opptatt av hendelsene.” Det skriver Atle Dyregrov og Magne Raundalen på nettsiden til Senter for krisepsykologi.

EFPA-president Robert Roe, An-Magritt Aanonsen og Tor Levin Hofgaard.

EFPA-president Robert Roe, An-Magritt Aanonsen og Tor Levin Hofgaard

Psykologforeningens president, Tor Levin Hofgaard ble søndag 10. juli valgt inn i styret til Den europeiske psykolog-
føderasjonen (EFPA). Valget ble foretatt i forbindelse med Den europeiske psykologikongressen (ECP 2011) i Istanbul.

Annet hvert år arrangerer den europeiske psykolog-
føderasjonen EFPA kongress. I år er den lagt til verdensbyen Istanbul, Tyrkia. Norge er sterkt til stede med sine erfaringer fra arbeidet med å utvikle psykologiske lavterskeltilbud til befolkningen. Fredag 8. juli var ”Norges dag” med eget symposium om kommunepsykologi.

Heidi Tessand

Heidi Tessand

Profesjonsnøytraliteten i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester fører til at det er avhengig av hvor du bor om du får hjelp av psykolog når du trenger det. Slik lyder budskapet i kommunepsykolog Heidi Tessands innlegg En hån mot psykisk syke i Aftenposten 1. juli.

Nasjonalt kompetansesenter om utviklingshemning (NAKU) har utgitt fire nye filmer med foredrag om psykisk utviklingshemning og psykisk helse.

Helsedirektoratet setter opp sju kriterier for en psykisk helsetjeneste med lav terskel i førstelinjen. Psykolog Håvard Hådem i Psykisk helseteam i Skedsmo har sett nærmere på i hvor stor grad kommunens tjenestetilbud tilfredsstiller kriteriene. ”Prioritering av hvem vi skal ta inn og bedre samarbeid med fastlegene og spesialisthelsetjenesten, må til”, er blant konklusjonene han trekker i denne fagartikkelen.

Norsk psykologforening støtter prinsippet om å forsterke pasienters selvbestemmelsesrett i psykisk helsevernloven, slik Paulsrudutvalget i 2011 foreslo i innstillingen om tvang i psykisk helsevern.

Aina Holmén. Foto: Kolonihaven

Aina Holmén. Foto: Kolonihaven

"Tvang i psykisk helsevern er et alvorlig inngrep i enkeltmenneskers liv. Psykologer har et særlig ansvar for å redusere tvangsbruken." Det skrev visepresident i Norsk psykologforening, Aina Holmén, i denne kronikken som stod på trykk i Dagbladet 17.06.2011. Samme dag leverte Paulsrud-utvalget sin utredning om tvang til daværende helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Lisbeth Brudal

Lisbeth Brudal

Psykolog Lisbeth Holter Brudal (75) får 9. juni overrakt Kongens fortjenestemedalje i gull. Brudal har bak seg en mangfoldig karriere som kliniker, forsker, underviser og formidler av psykologfaglige temaer. Medaljen gis for fortjenester av ekstraordinær nasjonal og samfunnsmessig betydning.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.