Aktuelt

NEPSY er en metode som gir psykologer en unik mulighet til å undersøke barns språkvansker. Nå har du anledning til å melde deg på Psykologforeningens introduksjonskurs.

Helsedirektoratet har utviklet veiledningsmateriell og et kartleggingsskjema for å understøtte det psykososiale oppfølgingsarbeidet i kommunene.

Nå foreligger endelig versjon av Helsedirektoratets veileder som skal bidra til utøvelse av god psykososial håndtering av kriser, ulykker og katastrofer.

Norsk Psykologforening intensiverer innsatsen for profesjons-
studentene. I våres ble det øremerket ressurser i sekretariatet til formålet, og ved semesterstart inntok Studentpolitisk utvalg (SPU) universitetene med en trykkfersk vervebrosjyre.

Psykologer over hele landet grep sjansen da Norsk Psykologforening tilbød kurs i traumebehandling i kjølvannet av terrorangrepene 22. juli. På få timer var 360 plasser revet bort. – Terrorangrepene har rokket ved tryggheten for mange barn og unge. Nå må tryggheten gjenskapes, sier Tine Jensen ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).

Helsedirektoratet har etablert Samarbeidsorgan for helsemessig og psykososial oppfølging (NSO) etter 22.07.11. Sammen med Direktoratet har samarbeidsorganet utarbeidet et sett faglige anbefalinger for helsemessig og psykososial oppfølging i kommunene.

Behandling av komplisert sorg står på timeplanen når Norsk Psykologforening inviterer til kurs med Atle Dyregrov og Marianne Straume 14. september. Kurset er en oppfølging av kursene i traumebehandling som arrangeres 12. og 22. august etter massedrapene på Utøya og i Oslo.

På pasient-
informasjonsnettstedet Helsenorge.no finner du Helsedirektoratets råd om sorg og sorgreaksjoner. Helsebiblioteket.no viser helsepersonell veien til kunnskapsressurser om traumer, stress og overgrep.

Bilde av blomster. Foto: YAY Micro

Den nasjonale tragedien som har rammet landet, har gjort inntrykk over hele verden. Psykologforeningen får sin del av omtanken og mottar i disse dager en strøm av varme og omtenksomme ord fra utenlandske psykologvenner og -kolleger.

Fra tragedien i Oslo. Foto: YAY Micro

- Landet er rammet av en tragedie som ryster oss alle. Også jeg føler på uvirkelighetsfølelsen i dag, men samtidig er det nå vi skal vise det beste i oss. Det er tid for å stå sammen, sier Psykologforeningens president, Tor Levin Hofgaard. Han oppfordrer alle medlemmer om å stille sin kompetanse til rådighet der det kan være behov.

Stearinlys. Foto: YAY Micro

”Fra 23. juli er Norge en annen nasjon. I uoverskuelig framtid må vi forholde oss til den grusomme massakren av ungdommer på Utøya og bombeeksplosjonen i regjeringskvartalet. Det betyr at vi her og nå må tenke på at majoriteten av nasjonens barn kommer til å få høre om, og i ulik grad være opptatt av hendelsene.” Det skriver Atle Dyregrov og Magne Raundalen på nettsiden til Senter for krisepsykologi.

EFPA-president Robert Roe, An-Magritt Aanonsen og Tor Levin Hofgaard.

EFPA-president Robert Roe, An-Magritt Aanonsen og Tor Levin Hofgaard

Psykologforeningens president, Tor Levin Hofgaard ble søndag 10. juli valgt inn i styret til Den europeiske psykolog-
føderasjonen (EFPA). Valget ble foretatt i forbindelse med Den europeiske psykologikongressen (ECP 2011) i Istanbul.

Annet hvert år arrangerer den europeiske psykolog-
føderasjonen EFPA kongress. I år er den lagt til verdensbyen Istanbul, Tyrkia. Norge er sterkt til stede med sine erfaringer fra arbeidet med å utvikle psykologiske lavterskeltilbud til befolkningen. Fredag 8. juli var ”Norges dag” med eget symposium om kommunepsykologi.

Heidi Tessand

Heidi Tessand

Profesjonsnøytraliteten i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester fører til at det er avhengig av hvor du bor om du får hjelp av psykolog når du trenger det. Slik lyder budskapet i kommunepsykolog Heidi Tessands innlegg En hån mot psykisk syke i Aftenposten 1. juli.

Nasjonalt kompetansesenter om utviklingshemning (NAKU) har utgitt fire nye filmer med foredrag om psykisk utviklingshemning og psykisk helse.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.