Aktuelt

Norsk psykologforening støtter prinsippet om å forsterke pasienters selvbestemmelsesrett i psykisk helsevernloven, slik Paulsrudutvalget i 2011 foreslo i innstillingen om tvang i psykisk helsevern.

Aina Holmén. Foto: Kolonihaven

Aina Holmén. Foto: Kolonihaven

"Tvang i psykisk helsevern er et alvorlig inngrep i enkeltmenneskers liv. Psykologer har et særlig ansvar for å redusere tvangsbruken." Det skrev visepresident i Norsk psykologforening, Aina Holmén, i denne kronikken som stod på trykk i Dagbladet 17.06.2011. Samme dag leverte Paulsrud-utvalget sin utredning om tvang til daværende helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Lisbeth Brudal

Lisbeth Brudal

Psykolog Lisbeth Holter Brudal (75) får 9. juni overrakt Kongens fortjenestemedalje i gull. Brudal har bak seg en mangfoldig karriere som kliniker, forsker, underviser og formidler av psykologfaglige temaer. Medaljen gis for fortjenester av ekstraordinær nasjonal og samfunnsmessig betydning.

450 000 barn i Norge har én eller to foreldre med psykiske lidelser eller som misbruker alkohol, viser beregninger fra Folkehelseinstituttet. Av disse har om lag 135 000 barn foreldre med alvorlige lidelser.

Cirka 54 000 barn og unge ble behandlet i psykisk helsevern i 2010, en økning på 3,6 prosent fra året før i følge nye data fra Norsk pasientregister. Over halvparten av pasientene var gutter.

Hvilke behandlingsmodeller fungerer eller virker lovende for unge rusmisbrukere under 20 år? I Atferdssenterets nye rapport ”Modeller for rusbehandling – En kunnskapsoversikt” svarer Terje Ogden, Christine Hassel Kristoffersen og Per Holth.

Barn som er utsatt for overgrep blir oversett, til tross for at samfunnet har høy kunnskap om problematikken. Rutiner skal hjelpe oss å handle. Det skriver kommunepsykolog i Tysvær, Marit Helene Selvig Johnsen, i denne artikkelen som er utviklet i samarbeid med  Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA)

Henning Bang og Thomas Nesset Midelfart.  Foto: Arne Olav L. Hageberg

Henning Bang og Thomas Nesset Midelfart. Foto: Arne Olav L. Hageberg

Organisasjons-
psykologene Henning Bang og Thomas Nesset Midelfart ble 23. mai tildelt Bjørn Christiansens minnepris for 2010. Prisen ble gitt for artikkelen Dialog og effektivitet i ledergrupper i Tidsskrift for Norsk Psykologforening. I artikkelen dokumenterer prisvinnerne at dialogisk kommunikasjon fremmer effektivitet i ledergrupper.

Forekomst av ruslidelse kombinert med annen hovedtilstand øker sannsynligheten for reinnleggelse i psykisk helsevern. Behandling av rusproblemer blir dermed viktig dersom man ønsker å redusere antall reinnleggelser, heter det i Helsedirektoratets nye rapport Pasienter i det psykiske helsevernet 2009.

På tide å nyansere den mentale forestillingen om psykologen som terapeut alene med pasienten bak en lukket dør? Psykolog Heidi Tessand er ofte på farten, og aller helst i nærmiljøet til barn og unge som trenger en håndsrekning i regi av Hjelper´n i Ski kommune.

Forside av Tidsskriftet.

Jeg har begynt å lese Tidsskrift for Norsk Psykologforening forfra. Med den nye layouten, innholdsfortegnelsen og lederen er det en fornøyelse å bla opp på første side. Det eneste fornuftige nå er derfor å opprette en popularisert søsterversjon som kan kjøpes på Narvesen. Les Birgit Vallas bloggtekst Psykologikunnskap til folket.

Helsedirektoratet er på lufta med nasjonal retningslinje for oppfølging av gravide som er en del av legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Direktoratet anbefaler at gravide ikke trapper ned bruken av metadon eller buprenorfin under svangerskapet, med mindre de selv ønsker det.

Er fastlegene i ferd med å abdisere fra ansvaret for å behandle milde og moderate psykiske lidelser? Spørsmålet reises av Psykologforeningens president Tor Levin Hofgaard i innlegget Depresjon er underbehandlet i Dagbladet 15. april.

Tre i vind. Foto: YAY Micro

En av tre med betydelige psykiske plager søker helsehjelp. Førstevalget er allmennlege, psykolog og psykiater viser Folkehelseinstituttet i sin nye rapport Psykisk helse i Norge. Tilstandsrapport med internasjonale sammenligninger.

Bilde av vekt som balanserer. Foto: YAY Micro

Psykiske plager som angst- og depresjon, søvnvansker og redusert mestring er et betydelig folkehelseproblem i Norge, men mindre enn i andre land og nivået er stabilt. Det framgår av Folkehelseinstituttets nye rapport Psykisk helse i Norge. Tilstandsrapport med internasjonale sammenligninger.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.