Aktuelt

Fra 1. januar 2012 har Norsk psykologforening medansvar for hvilke krav som skal stilles arbeidspsykologiske tester og testbrukere. Arbeidet skjer innenfor rammen av sertifiseringsordningen som driftes av Det Norske Veritas (DNV). 

Hvordan fremme god psykisk helse hos de minste barna? På årets første arbeidsdag valgte bortimot 400 barnehageansatte i Lørenskog å låne øret til kommunepsykologene Brita Strømme og Kjersti Hildonen.

Lillian Erichsen og Arne Elstad

Lillian Erichsen og Arne Elstad

- Fellesløftet etter 22. juli viser at hele Norge kan fungere som et godt nasjonalt kriseteam. Nå gjelder det å ta i bruk de gode erfaringene, enten fremtidige kriser skyldes terror, ulykker eller selvmord, sier generalsekretær Lillian Erichsen i Landsforeningen for etterlatte ved selvmord (LEVE).

Elin Fjerstad og Nina Lang.

Elin Fjerstad og Nina Lang.

- De fleste pasienter innlagt i somatisk sykehus opplever eksperter som undersøker og behandler kroppen. Men mange får ikke hjelp til grunnleggende mestring av kriser, eller til å leve med at kroppene deres vil være plaget av sykdom resten av livet.

Kommunene er langt på vei fornøyd med den psykososiale oppfølgingen av 22. juli-ofrene. Det fremgår av en rapport Helsedirektoratet offentliggjorde 31. oktober. Stadig flere ungdommer ønsker hjelp, og kommunene medgir at det er utfordrende å prioritere. 30 kommuner melder om svikt i oppfølgingen av de rammede.

Helsedirektoratet gjennomgår nå helsesektorens innsats etter terrorhendelsene 22. juli, blant annet det psykososiale tjenestetilbudet. Endelig rapport skal foreligge innen 9. mars 2012.

Psykologers selvinnsikt synes å begrense seg til historier om alt det gode psykologien har bidratt til, uten debatt om eventuelle negative bieffekter. Gå til kommunepsykolog Birgit Vallas bloggtekst Psykologers selvinnsikt.

Helsedirektoratet svarer nei på Psykologforeningens forespørsel om ressurser til å tilpasse utredningsinstrumenter til minoriteter. Det går fram av et brev datert 31. august 2011.

Det er erfaringer om hva som fungerer, som hjelper oss å utforme gode tjenester. Men av en eller annen grunn ser det ut til at fagfolk innen psykisk helse har tungt for å lære av erfaring om hva som virker. Gå til Birgit Vallas bloggtekst Hvorfor er erfaringskunnskap så viktig?

Små barn som har vært under omsorg i to år, skal som hovedregel bli boende hos fosterforeldrene. De foresattes adgang til anke innsnevres, fosterforeldre får partsrettigheter. Ungdom kan være i fosterhjem fram til de er 23 år, og kan flytte ut og komme tilbake. Slik lyder noen av forslagene til Barnevernpanelet.

Da europeiske samfunnspsykologer møttes til kongress i september, måtte man skjerpe blikket for å få øye på en felles plattform. Avstanden synes stor mellom den sterkt systemkritiske britiske og mellomeuropeiske varianten av faget og harmonien bak satsingen på kommunepsykologer i Norge.

Ikke alle som er berørt av terroranslagene, opplever å få et fullgodt oppfølgingstilbud. Fylkesmennene har fått inn enkelte bekymringsmeldinger, og i noen kommuner ser man et gap mellom forventninger og kommunens ressurser, heter det på Helsedirektoratets hjemmesider.

Psykologforeningen skal ikke lenger godkjenne andre yrkesgrupper for bruk av Wechslertester. Årsaken er at dagens ordning er blitt for omfattende og ressurskrevende.

Willy Tore Mørch

Skard-prisen 2011:

Hva skal jeg gjøre når barnet nasker, ikke får sove, er misfornøyd med julegavene…? Spør du Willy-Tore Mørch, årets vinner av Åse Gruda Skards pris for popularisering av psykologisk kunnskap, får du trolig svar. Mørch får prisen for sitt mangfoldige folkeopplysningsarbeid solid forankret i fag og forskning.

Et konsensusrpanel sier nei til å ta i bruk heroin i behandling av rusmisbrukere. Kunnskapsgrunnlaget er for svakt, lyder begrunnelsen i en rapport som 1. september ble overrakt helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm- Erichsen.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.