Aktuelt

- Jo høyere kvalitet det er på barnehagene, desto bedre for barnets psykiske helse og desto mer lønnsomt for samfunnet. Det sier Arne Holte, assisterende direktør ved Nasjonalt folkehelseinstitutt og professor i helsepsykologi ved Universitetet i Oslo. Han vil ha psykologene på banen med råd om effekter av barnehager og barnehagekvalitet.

"Utviklings-
fremmende tilknytning" bør innføres som nytt førende prinsipp når det skal vurderes hva som er barnets beste i barnevernssaker. Det mener Norsk Psykologforening, som dermed gir sin støtte til Raundalenutvalgets forslag i NOU 2012:5 Bedre beskyttelse av barns utvikling.

Ved psykologstudiet i Oslo tilbyr sisteårs-studenter korttidsterapi under kyndig veiledning. Universitetslektor Guro Øiestad inviterer fagfeller og leger til  fast samarbeid om å henvise egnede klienter. – Dette er et tilbud som er i tråd med tanken bak lavterskelsatsingen til Psykologforeningen, sier hun.

- Hvis du snubler som terapeut, kan en kollegial håndsrekning være det som må til for at du skal få fotfeste igjen. Det sier Margrethe Øglænd og Gjermund Tveito, to av Psykologforeningens kollegastøtter gjennom mange år. 3. september deltok de på Psykologforeningens konferanse om kollegastøtteordningen.

Og nei – vi har ingen jobb å tilby, men vi vil gjerne vite hvorfor ikke flere psykologer har lederstillinger og hva de tenker om sine karriereveier. Derfor mottar Psykologforeningens medlemmer i disse dager en spørreundersøkelse per e-post. Undersøkelsen er et ledd  i prosjektet ”Flere psykologer i ledelse”.

Caroline Logan

Caroline Logan

- Regn med å høre mer fra Anders Behring Breivik. Han lever av oppmerksomhet. Utenfor lyskasterne er han ingenting. Det sier skotske Caroline Logan, en av Europas mest fremtredende forskere og klinikere innen feltet rettspsykologi. 31. august var hun hovedattraksjon under Norsk Psykologforenings nasjonale psykologikongress.

Årets vinner av Åse Gruda Skards pris for popularisering av psykologisk kunnskap fikk realisert alle brennende sjelers store drøm: At myndighetene fikk tenning de også, og forvandlet personlig engasjement til håndfast politikk. Veien gikk om TV-skjermen.

Linn Toril Fikke

Linn Toril Fikke

Ungdom som skader seg selv, har dårligere indre kontrollfunksjoner enn annen ungdom. Blant annet er de dårligere til å kontrollere egne følelser. Det avdekker forskningen til Linn Toril Fikke som ble tildelt prisen for ”Årets doktorgrad” under Den 9. norske psykologikongressen 30. august.

Klar anbefaling til kommunepsykologer som vil gi effektiv hjelp til unge voksne som står i fare for å droppe ut av arbeidslivet på grunn av psykiske helseproblemer: Kombinér behandling med tiltak på arbeidsplassen.

Knust tallerken. Foto: YAY Micro

Et helhetlig perspektiv på brukernes behov gir færre dager i sykehus for personer som behandles for psykiske helseproblemer, viser en ny rapport fra Kunnskapssenteret.

Rolv Mohn

Rolv Mohn

Da 22. juli-kommisjonen bestemte seg for å gjennomføre en spørre-
undersøkelse blant berørte i regjeringskvartalet og på Utøya, fikk Psykologbistand AS jobben. Et stort arbeid er avsluttet, og daglig leder Rolv Mohn kan rette ryggen.

Psykologer som jobber i kommunen, kan høsten 2012 få faglig påfyll ved å delta på en eller flere faglige samlinger i regi av Norsk Psykologforening. Blant temaene finner du effektive lavterskeltilbud for voksne og psykologisk behandling av psykiske helseplager i øvre del av livsløpet.

Jens Stoltenberg og kommisjonsleder Alexandra Bech Gjørv (Foto: SMK/Kjosvold)

Jens Stoltenberg og kommisjonsleder Alexandra Bech Gjørv (Foto: SMK/Kjosvold)

22. juli–kommisjonen gir kommunene ros for stort engasjement i det psykososiale oppfølgings-
arbeidet, men påpeker at pårørende og overlevende har opplevd variasjoner i psykologisk oppfølgning i hjemkommunen. - På tide å lovfeste ordningen med psykosiale kristeteam, mener fagsjef Anders Skuterud i Norsk Psykologforening.

Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen presenterte i juli 2012 regjeringens nasjonale strategi for økt frivillighet i psykiske helsetjenester. Formålet er blant annet å få bukt med de store geografiske variasjonene i tvangsbruk og ufullstendig registrering av tvangsdata i helseforetakene.

Heidi Aurstad. Foto: Sabir Kadri

Heidi Aurstad. Foto: Sabir Kadri

I 12 måneder har hun vært tett på dem som ble direkte rammet og berørt etter fjorårets udåd på Utøya. Nå tillater kommunepsykolog i Levanger, Heidi Aurstad, seg et tilbakeblikk. Det som har imponert henne aller mest, er hvordan ungdommen selv har taklet situasjonen.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.