Aktuelt

Hva bør være Psykologforeningens hoved-
satsingsområde i perioden 2013-16? Under vignetten Din idé har vi invitert ressurspersoner i og utenfor det psykiske helsefeltet til å komme med innspill og forslag. Denne gangen svarer generalsekretær Tove Gundersen i Rådet for psykisk helse.

Hvordan kan psykologisk kunnskap være et virkemiddel i forebyggende helsearbeid? Svar får du på konferansen Psychology for Health - Contributions to Policy Making, som både har beslutningstakere og fagfolk som målgruppe.

Ingvild Gregersen. Foto: Tønsberg Blad

Ingvild Gregersen.Foto: Tønsberg Blad

De er to av cirka 80 tillitsvalgte som har satt sommeren på vent mens de forhandlet om penger og prinsipper med psykologenes største arbeidsgiver, helseforetakene: Ingvild Gregersen og Christin Weiss har stått til livet i lokale forhandlinger og har ikke gått av veien for å ta natten til hjelp.

Hvilken forskning finnes om effekten av familie- og nærmiljøbaserte tiltak for barn og unge med atferdsproblemer? Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten har laget en oversikt som omfatter Parent Management Training Oregon (PMTO), De utrolige årene og Multisystemisk terapi (MST).

Flere enn før har et positivt syn på muligheten til å jobbe igjen etter å ha hatt psykiske helseproblemer. Denne konklusjonen trekker Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) i rapporten Engasjement, åpenhet og holdninger til psykisk helse og psykisk sykdom.

Hva bør være Psykologforeningens hovedsatsings-
område i perioden 2013-16? Under vignetten Din idé har vi invitert ressurspersoner i og utenfor det psykiske helsefeltet til å komme med innspill og forslag. Først ute er psykisk helseaktivist og debattant Sigrun Tømmerås.

Det er viktig å bidra i den offentlige debatten med kunnskap og om ulike fenomener eller tilstander. Men å gå det siste skrittet og uttale seg konkluderende om diagnose på en identifisert person, mener jeg ligger utenfor psykologens og psykiaterens mandat og fagetiske retningslinjer. Det skriver Tor Levin Hofgaard i kronikken Diagnostisering uten mandat i Aftenposten 21. mai.

Flere fikk behandling i psykisk helsevern i 2011 enn i 2010, men dataene er mangelfulle. Det fremgår av en ny rapport fra Norsk Pasientregister, som viser at mistanke om depresjon og ADHD er vanlige henvisningsgrunner for barn.

Vil tester blir overflødige i fremtiden? Ikke usannsynlig, i følge testguru Michael Kosinski, direktør ved Operations for The Psychometrics Centre ved University of Cambridge.

Så lenge vi er mer opptatt av at systemet fungerer enn at folk fungerer, så får vi dyre, byråkratiske tjenester som gir mer motløshet enn håp. Gå til Birgit Vallas blogg om NAV-uroen som av og til kommer over henne.

Gaute Godager

Gaute Godager

Han måtte tenke seg om før han sa seg villig til å stikke hodet fram som ny blogger på psykologforeningen.no. Når tidligere spillutvikler, nå psykolog, Gaute Godager likevel sa ja, var det fordi han ved flere anledninger har vært eplekjekk nok til å anklage psykologstanden for å være for usynlig i det offentlige rom.

Barn og unge med søvnvansker er sårbare for overvekt og psykiske lidelser. Trøsten er at man kan få bukt med søvnproblemet ved hjelp av velprøvde metoder, og terapi gir bedre resultat enn medisiner. Det fremkom da Psykologforeningen hadde invitert til foredrag og debatt på Litteraturhuset 10. april under tittelen Marsj i seng!

Mennesker med rusmiddelproblemer og psykiske lidelser får ikke alltid hjelp som er godt nok faglig dokumentert. Derfor har Helsedirektoratet nå utarbeidet en ny faglig retningslinje som er tilgjengelig i digitalt format. Brukerne får sitt eget grensesnitt, alt på helsebiblioteket.no.

Søvnens betydning for barn og unge er tema når Psykologforeningen og Norsk Lektorlag trommer sammen til debatt på Litteraturhuset 10. april under tittelen Marsj i seng!

Merry Bullock

Merry Bullock

Ønsker du innblikk i hvordan det står til med psykologifaget og psykolog-
profesjonen i andre land, kan den nye portalen til International Union of Psychological Science være noe for deg. Redaktør Merry Bullock ønsker din dugnadsinnsats hjertelig velkommen.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.