Aktuelt

Knut Aarbakke.

Knut Aarbakke.

Knut Aarbakke (45) er gjenvalgt som leder i Akademikerne og ser fram til å lede Norges hurtigst voksende hovedorganisasjon i to nye år. Han trekker frem utdannings- og forskningspolitikk og modernisering av offentlig sektor som viktige saker han vil rette særlig oppmerksomhet mot.

Hvis samfunnet skal støtte en praksis der fagpersoner har individuelle samtaler med barn som strever psykisk, blir det viktig at barna får være med på å bestemme innholdet i helsehjelpen. Da vil de med større sannsynlighet oppleve hjelpen som virksom. Gå til Heidi Tessands blogg: Hele mennesker.

Astrid Nøklebye Heiberg.

Astrid Nøklebye Heiberg.

Astrid Nøklebye Heiberg avviser tanken om at høy alder i seg selv er en hindring for aktiv samfunnsdeltakelse. Under Psykologforeningens seminar om psykisk helse i øvre del av livsløpet 17. oktober, slo hun slag for å avvikle den lovbestemte aldersgrensen på 70 år i arbeidslivet.

I pressen var det i sommer en bølge av oppslag om at regjeringen svikter barn på flukt. De siste tre år har Norge uttransportert 1 780 barn. Myndighetene vil motivere barnefamilier til å returnere frivillig ved å øke returstøtten med 10 000 kr per barn. Et eksempel på keiserens nye klær, mener Cecilie Kolflaath Larsen, styremedlem i Forening for interkulturell psykologi. Gå til hennes blogginnlegg.

Den 19. oktober1992 løftet noen telefonrøret i en gammel bygård i Skien for første gang. I dag – 20 år senere – har Mental Helses hjelpetelefon vokst seg til et av landets viktigste lavterskeltilbud for mennesker som trenger noen å snakke med. – Uten oss hadde presset på hjelpeapparatet vært langt større, mener daglig leder Inger Ellingsen.

Sentrale verktøy for utredning av personer med psykiske helseproblemer er nå oversatt til norsk tegnspråk. Prosjektleder Beate Øhre mener arbeidet er et viktig skritt for å unngå feildiagnostisering av tegnspråklige døve og tunghørte personer.

Trenger du er en oversikt over hva som finnes av informasjon om psykisk helse i kommune-Norge? Da kan Folkehelseinstituttets nye nettilbud være noe for deg.

Det er viktig at vi som hjelpere hele tiden vurderer om det vi gjør kan forsterke folks vansker. Ved å bruke vanlige ord fremstår vi som vanlige folk, og vanlige folk er lettere å snakke med enn eksperter. Gå til kommunepsykolog Heidi Tessands bloggtekst Å jobbe der livene leves.

”Forebyggende arbeid” kan fort bli et litt ullent begrep. Heidi Tessand har gjort det til en kunst å beskrive hva det innebærer i praksis, ved å formidle historier fra virkeligheten om barn og unge i Ski kommune. Nå skal hun gi stemme til psykologforeningens.nos blogg om hverdagen som kommunepsykolog.

Kriseplan og systematisk risikovurdering er tiltak som kan redusere bruk av tvang i psykisk helsevern. Det viser en ny rapport fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Senteret har sett nærmere på forskning om effekten av tiltak for å redusere tvangsbruk overfor voksne med alvorlige psykiske helseproblemer.

- Det er atferd som gjør oss syke; og faktisk vår atferd som i verste fall dreper oss, sier president i Norsk Psykologforening, Tor Levin Hofgaard. I anledning Verdensdagen for psykisk helse slår han et slag for å benytte psykologisk kunnskap til å forebygge både fysiske og psykiske helseproblemer. Kunnskap du ikke trenger å være ekspert for å bruke.

– Vi hadde håpet på et krafttak for forebygging av psykiske helseproblemer i befolkningen og for reduserte ventelister i spesialisthelsetjenesten, men ser ingen spor av en slik satsing i årets statsbudsjett. Det sier Tor Levin Hofgaard, president i Norsk Psykologforening, etter at budsjettet ble presentert 8. oktober.

Regjeringen ønsker raskere hjelp til mennesker med psykiske lidelser og derfor en prøveordning med psykologer knyttet til fastlegekontorene. Det kunngjorde helseministeren på TV2 Nyhetskanalen  5. oktober. - Jeg er spent på hva som ligger i Støres forslag. Det ser vi når statsbudsjettet blir offentliggjort mandag, sier psykologpresident Tor Levin Hofgaard.

Tor Levin Hofgaard

Tor Levin Hofgaard

- Jeg er glad for at vår nye helse- og omsorgsminister ser behovet for å gi mennesker med psykiske lidelser rett til hjelpetjenester der de bor. Det er et viktig budskap samme uke som debatten går høyt om ventelister i psykisk helsevern, og taler for å gjøre ordningen med psykologer i kommunen permanent.

Pål Grøndahl

Pål Grøndahl

Mer standardiserte utredningsmetoder, egne klinikker og en innsnevring av utilregnelighetskriteriet i straffeloven: Forslagene som skal heve standarden på norsk rettspsykiatri, satt løst da Arbeiderpartiet inviterte til åpen debatt på Stortinget. – Dette bør ikke være et fagfelt for ”glade amatører”, sa psykologspesialist Pål Grøndahl.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.