Aktuelt

Kriseplan og systematisk risikovurdering er tiltak som kan redusere bruk av tvang i psykisk helsevern. Det viser en ny rapport fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Senteret har sett nærmere på forskning om effekten av tiltak for å redusere tvangsbruk overfor voksne med alvorlige psykiske helseproblemer.

- Det er atferd som gjør oss syke; og faktisk vår atferd som i verste fall dreper oss, sier president i Norsk Psykologforening, Tor Levin Hofgaard. I anledning Verdensdagen for psykisk helse slår han et slag for å benytte psykologisk kunnskap til å forebygge både fysiske og psykiske helseproblemer. Kunnskap du ikke trenger å være ekspert for å bruke.

– Vi hadde håpet på et krafttak for forebygging av psykiske helseproblemer i befolkningen og for reduserte ventelister i spesialisthelsetjenesten, men ser ingen spor av en slik satsing i årets statsbudsjett. Det sier Tor Levin Hofgaard, president i Norsk Psykologforening, etter at budsjettet ble presentert 8. oktober.

Regjeringen ønsker raskere hjelp til mennesker med psykiske lidelser og derfor en prøveordning med psykologer knyttet til fastlegekontorene. Det kunngjorde helseministeren på TV2 Nyhetskanalen  5. oktober. - Jeg er spent på hva som ligger i Støres forslag. Det ser vi når statsbudsjettet blir offentliggjort mandag, sier psykologpresident Tor Levin Hofgaard.

Tor Levin Hofgaard

Tor Levin Hofgaard

- Jeg er glad for at vår nye helse- og omsorgsminister ser behovet for å gi mennesker med psykiske lidelser rett til hjelpetjenester der de bor. Det er et viktig budskap samme uke som debatten går høyt om ventelister i psykisk helsevern, og taler for å gjøre ordningen med psykologer i kommunen permanent.

Pål Grøndahl

Pål Grøndahl

Mer standardiserte utredningsmetoder, egne klinikker og en innsnevring av utilregnelighetskriteriet i straffeloven: Forslagene som skal heve standarden på norsk rettspsykiatri, satt løst da Arbeiderpartiet inviterte til åpen debatt på Stortinget. – Dette bør ikke være et fagfelt for ”glade amatører”, sa psykologspesialist Pål Grøndahl.

- Vi trenger et krafttak for eldres psykiske helse, sier Siv Tove Engbråten, spesialrådgiver i Norsk Psykologforening. For fjerde år på rad stiller hun seg i bresjen for et seminar om temaet. Målgruppe: Kommunepsykologer.

Knut Haavard Kløvfjell og Julius Okkenhaug.

Knut Haavard Kløvfjell og Julius Okkenhaug.

Psykolog-
studenters kompetanse avspeiles bare unntaksvis i lønn i helseforetakene. Det viser en kartlegging som ble presentert på Psykolog-
foreningens konferanse for foretakstillitsvalgte 20.-21. september.

Politisk ansvarsvegring, omstillingsuvilje og advarsler i bøtter og spann: Les Gaute Godagers innsideanalyse av spillet bak pasientoverføringene fra Oslo universitetssykehus til Ahus. Gå til  bloggteksten: Er politisk helsestyring umulig?

Hvilke faktorer bidrar til at personer med psykiske problemer faller utenfor arbeidslivet, og hvilke kan forhindre det? Årets FARVE-konferanse presenterer ny forskning, hovedutfordringer og mulige løsninger. Og den er gratis!

- Jo høyere kvalitet det er på barnehagene, desto bedre for barnets psykiske helse og desto mer lønnsomt for samfunnet. Det sier Arne Holte, assisterende direktør ved Nasjonalt folkehelseinstitutt og professor i helsepsykologi ved Universitetet i Oslo. Han vil ha psykologene på banen med råd om effekter av barnehager og barnehagekvalitet.

"Utviklings-
fremmende tilknytning" bør innføres som nytt førende prinsipp når det skal vurderes hva som er barnets beste i barnevernssaker. Det mener Norsk Psykologforening, som dermed gir sin støtte til Raundalenutvalgets forslag i NOU 2012:5 Bedre beskyttelse av barns utvikling.

Ved psykologstudiet i Oslo tilbyr sisteårs-studenter korttidsterapi under kyndig veiledning. Universitetslektor Guro Øiestad inviterer fagfeller og leger til  fast samarbeid om å henvise egnede klienter. – Dette er et tilbud som er i tråd med tanken bak lavterskelsatsingen til Psykologforeningen, sier hun.

- Hvis du snubler som terapeut, kan en kollegial håndsrekning være det som må til for at du skal få fotfeste igjen. Det sier Margrethe Øglænd og Gjermund Tveito, to av Psykologforeningens kollegastøtter gjennom mange år. 3. september deltok de på Psykologforeningens konferanse om kollegastøtteordningen.

Og nei – vi har ingen jobb å tilby, men vi vil gjerne vite hvorfor ikke flere psykologer har lederstillinger og hva de tenker om sine karriereveier. Derfor mottar Psykologforeningens medlemmer i disse dager en spørreundersøkelse per e-post. Undersøkelsen er et ledd  i prosjektet ”Flere psykologer i ledelse”.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.