Aktuelt

Organisasjons-
spesialistene har fått egne bestemmelser for skriftlig arbeid. Bestemmelsene trer i kraft 1. desember 2012.

Personer med alvorlig psykisk lidelse kan ha stor nytte av at fysisk trening og undervisning i egen diagnose supplerer behandling. Det viser en ny studie fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.

Som en av de  første kommunene i landet har Ski evaluert sine tverrfaglige psykiske helsetjenester.  I en ny rapport dokumenterer kommunen at brukerne omfavner tilbudet og at psykologene har en rolle å fylle på et mangfold av nivåer.

Noe av det minste jeg gjør, som kan gi stor effekt, er å bruke SMS i jobbsammenheng. For en stund siden jobbet jeg med en familie som hadde store konflikter, og hvor gutten i familien var veldig sint og utagerende både på skolen og hjemme. Gå til kommunepsykolog Heidi Tessands bloggtekst Mange bekker små.

Lederprogrammet ”Psyk meg opp i ledelse” blir nå et nasjonalt tilbud i samarbeid mellom Nasjonal ledelsesutvikling  og Psykologforeningen. Dermed kan ledere fra hele landet delta, så sant de har psykologbakgrunn innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Kristin Clemet. Foto: A.O. Hageberg

Kristin Clemet. Foto: A.O. Hageberg

Hva vil være rammen for valg av nytt hovedsatsings-
område i Norsk Psykologforening? Hvilke hull har samfunnet behov for å fylle? 12 måneder før nytt satsingsområde skal avgjøres på landsmøtet, inviterte foreningen sine sentrale og lokale ledere til å tenke høyt og grenseløst.

Knut Aarbakke.

Knut Aarbakke.

Knut Aarbakke (45) er gjenvalgt som leder i Akademikerne og ser fram til å lede Norges hurtigst voksende hovedorganisasjon i to nye år. Han trekker frem utdannings- og forskningspolitikk og modernisering av offentlig sektor som viktige saker han vil rette særlig oppmerksomhet mot.

Hvis samfunnet skal støtte en praksis der fagpersoner har individuelle samtaler med barn som strever psykisk, blir det viktig at barna får være med på å bestemme innholdet i helsehjelpen. Da vil de med større sannsynlighet oppleve hjelpen som virksom. Gå til Heidi Tessands blogg: Hele mennesker.

Astrid Nøklebye Heiberg.

Astrid Nøklebye Heiberg.

Astrid Nøklebye Heiberg avviser tanken om at høy alder i seg selv er en hindring for aktiv samfunnsdeltakelse. Under Psykologforeningens seminar om psykisk helse i øvre del av livsløpet 17. oktober, slo hun slag for å avvikle den lovbestemte aldersgrensen på 70 år i arbeidslivet.

I pressen var det i sommer en bølge av oppslag om at regjeringen svikter barn på flukt. De siste tre år har Norge uttransportert 1 780 barn. Myndighetene vil motivere barnefamilier til å returnere frivillig ved å øke returstøtten med 10 000 kr per barn. Et eksempel på keiserens nye klær, mener Cecilie Kolflaath Larsen, styremedlem i Forening for interkulturell psykologi. Gå til hennes blogginnlegg.

Den 19. oktober1992 løftet noen telefonrøret i en gammel bygård i Skien for første gang. I dag – 20 år senere – har Mental Helses hjelpetelefon vokst seg til et av landets viktigste lavterskeltilbud for mennesker som trenger noen å snakke med. – Uten oss hadde presset på hjelpeapparatet vært langt større, mener daglig leder Inger Ellingsen.

Sentrale verktøy for utredning av personer med psykiske helseproblemer er nå oversatt til norsk tegnspråk. Prosjektleder Beate Øhre mener arbeidet er et viktig skritt for å unngå feildiagnostisering av tegnspråklige døve og tunghørte personer.

Trenger du er en oversikt over hva som finnes av informasjon om psykisk helse i kommune-Norge? Da kan Folkehelseinstituttets nye nettilbud være noe for deg.

Det er viktig at vi som hjelpere hele tiden vurderer om det vi gjør kan forsterke folks vansker. Ved å bruke vanlige ord fremstår vi som vanlige folk, og vanlige folk er lettere å snakke med enn eksperter. Gå til kommunepsykolog Heidi Tessands bloggtekst Å jobbe der livene leves.

”Forebyggende arbeid” kan fort bli et litt ullent begrep. Heidi Tessand har gjort det til en kunst å beskrive hva det innebærer i praksis, ved å formidle historier fra virkeligheten om barn og unge i Ski kommune. Nå skal hun gi stemme til psykologforeningens.nos blogg om hverdagen som kommunepsykolog.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.