Aktuelt

12 kommuner høvler ned terskelen til psykisk helsehjelp for voksne med mildere depresjons- og angstlidelser. 22. januar arrangerte Helsedirektoratet kick-off for tilbudet som bygger på erfaringer fra britiske «Improved access to psychological therapies» (IAPT).

Sakkyndige psykologer trenger ikke å finne seg i offentliggjøring av udokumenterte påstander om straffbare forhold. Det slås fast av Tønsberg tingrett i en dom der psykolog Per Slaastuen gis oppreisning etter å ha blitt hengt ut på en privat nettside med beskyldninger om å ha begått ulovligheter.

Nora Sveaass. Foto: A.O. Hageberg

Nora Sveaass. Foto: A.O. Hageberg

Norge skal nominere medlemmer til Europarådets torturkomité (Committee for the Prevention of Torture, CPT). Nora Sveaass, leder av Psykologforeningens menneskerettighetsutvalg, oppfordrer psykologer til å melde sin interesse. Frist: 28. januar.

Hvor mye må en psykolog tåle av offentlige beskyldninger før det rammes av lovverket om ærekrenkelser? Høsten 2012 gikk en sakkyndig psykolog til søksmål mot organisasjonen Human Rights Alert Norway. Saksøker hevdet organisasjonen hadde publisert udokumenterte og uriktige påstander på internett om maktmisbruk og misbruk av offentlige midler. 11. januar møttes de i Tønsberg tingrett.

Helsemyndighetene krever i nytt regelverk at helsepersonell skal være totalt avholdende minst åtte timer før de går på jobb. Problemstillingen er blitt aktualisert etter at fylkeslegen i forrige uke mottok et anonymt brev fra sykepleiere på A-hus om at de er blitt beordret beruset på jobb.

Jonas Gahr Støre.

Jonas Gahr Støre.

Folkehelse er mer enn kosthold og fysisk fostring, hevdet kommunepsykolog Heidi Tessand i et leserinnlegg der hun utfordret helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre til å utvide sin definisjon av folkehelsebegrepet. Tirsdag 15. januar fikk hun et tilsvar av statsråden der han tar til orde for å styrke tilbudet i førstelinjen.

Psykologisk behandling har positiv effekt på smertepasienter og bedrer deres funksjonsnivå ved oppfølging i inntil ett år. Det fremgår av en rapport som Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten offentliggjorde 9. januar.

Hun ble sviktet av samfunnet, reagerte normalt, men må stemples som syk for å få utløst rettigheter i velferdssystemet. Derfor setter jeg en diagnose på henne, en diagnose hun ikke vil ha. Gå til Nina Dalens bloggtekst Tvunget til å diagnostisere.

Tor Levin Hofgaard

Tor Levin Hofgaard

"Jeg tar Bent Høie alvorlig når han sier psykisk helse kan bli en vinnersak i valget", skriver Tor Levin Hofgaard i sin faste bloggspalte i Dagens Medisin. Hofgaard filosoferer over hvorfor psykisk helse sliter med å karre seg oppover på den politiske dagsordenen.

Silke Gjetrang

Silke Gjetrang

Når er det greit å sladre, spør kommune-
psykolog Silke Gjetrang i Larvik kommune. Hun vil tidlig på banen for å forebygge familievold og lærer barn at det noen ganger er dumt å holde på en hemmelighet.

Helsedirektoratet er på banen både med Rundskriv om psykisk helsevernloven og psykisk helsevernforskriften og revidert utgave av Prioriteringsveileder for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

Tidlig inn med hjelp. Mer vekt på psykoterapi . Brukere og pårørende like viktig målgruppe som fagfolk. 11. desember ble nye faglige retningslinjer for bipolare lidelser publisert elektronisk på helsebiblioteket.no.

Vil du bli spesialist på en av de viktigste samfunnsarenaene for mestring, utvikling og sosial tilhørighet? Da har du anledning til å melde deg på nytt program i fordypningen klinisk arbeidspsykologi med oppstart 11. mars 2013.

Den europeiske føderasjonen av psykologforeninger (EFPA) har revidert sin modell for å vurdere tester.

«Jeg kan da ikke bare ringe statsministeren heller!» sier folk. «Jo da», sier jeg, «du kan jo prøve, eller gå inn på Helse-
departementets nettside og sende en mail til Jonas!» Kamp mot avmakt er tema i kommunepsykolog Heidi Tessands nye blogginnlegg.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.