Forebygging barn og unge

”Forebygging for barn og unge” er Norsk psykologforenings hovedsatsingsområde i landsmøteperioden 2016-19. På denne siden vil du bli holdt orientert om utviklingen. Kontaktperson i sekretariate.

Les bakgrunnsartikkelen:  Et krafttak for barn og unges psykiske helse

Gå til notatet:  Forebygging for barn og unge, Norsk psykologforenings hovedsatsningsområde 2014-2016.

Skolegutt som ikke har det så bra

Lærerne i Skedsmo peker ikke lenger på elevene når elevene strever. De peker på seg selv og læringsmiljøet og får blant annet veiledning av PP-psykologer om barns psykiske helse.

Lærer og elev i positivt samarbeid

Gode relasjoner mellom lærer og elev er plattformen for psykososial utvikling og læring i skolen, mener Ida Brandtzæg, Stig Torsteinson og Guro Øiestad.

Ranveig Stava (MHU) flankert av Maren Vigerust Graff og Kaja Schau Knatten

Lørenskog kommune: Når ungdom i Lørenskog trenger noen å snakke med, står psykologstudenter og helsesøstre klare til å lytte.

Andrea Kanavin Grythe, Kari Aaneby og Lise Fjellstad

Nittedal kommune: Hvis ikke barna trives på skolen, er de ikke i stand til å lære noe.

To elever tegner hjernen på tavla

Sammenhengen mellom mistrivsel på skolen og depressive symptomer hos unge har blitt sterkere over tid.

Sture Jacobsen og Elisabeth Sjølie

Sortland kommune: - Det er ulogisk å starte jobben først etter at det har gått galt.

Mann løfter lita jente

En samlet helse- og omsorgskomite på Stortinget stiller seg bak en tverrsektoriell og økonomisk forpliktende opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse. «Et historisk løft for barn i Norge», mener Psykologforeningen. 

Morten Grøvli

Hedersgjest

Morten Grøvli har det svart på hvitt på Excel-arkene sine: Det lønner seg å satse på psykisk helse for barn og unge i kommunene.

Torbjørn Røe Isaksen. Foto: Marte Garmann

Regjeringen vil prioritere folkehelse og livsmestring i skolen. Det fremgår av stortingsmeldingen Fag – Fordypning – Forståelse som kunnskapsministeren presenterte 13. april. 

Share |
Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.