Medlemskap

Ordinært medlemskap

Tre mennesker hånd i hånd. Foto: YAY Micro

Ordinært medlemskap i Norsk psykologforening er betinget av godkjenning som psykolog i Norge iflg. Lov om Helsepersonell av 16. juni 2000. Godkjenning foretas av Statens Autorisasjonskontor for helsepersonell (SAK)

 

Innmelding

Elektronisk innmelding psykolog/student

Ansvarsforsikring

Ved innmelding i psykologforeningen er du dekket av en kollektiv ansvarforsikring som kommer i tillegg til den dekning som gis gjennom Norsk Pasientskadeerstatning. Forsikringspremien kommer i tillegg til kontingenten og faktureres for seg.

Reservasjon fra forsikringen skjer innen 15. oktober hvert år, med virkning fra året etter.

Hvorfor trenger jeg ansvarsforsikring? - jeg er jo ansatt.

Andre spørsmål om forsikring

Les om forsikringen her  (Storebrand)

Kontingent

Medlemskontingenten i 2015 er kr 6545,-.

Pensjonister 1309,-
Studenter 654,50

Hovedforfall er 31. mars hvert år, men har du inngått avtalegiroavtale med banken din, betales kontingenten med kr 545,- med forfall 20. i hver måned.

Avtalegiro

Avtalegiroavtale kan inngås direkte i din nettbank.
Har du ikke nettbank, kan du skrive ut en Avtalegiroblankett
og sende den til Nets.

Kontonummer til Norsk psykologforening er: 8380 08 71932

Hvis du ikke har mottatt faktura fra oss, finner du KID ved å logge deg inn på Min medlemsside. Logg deretter inn i din nettbank og register og godkjenn en betaling på f.eks. kr 1,- med forfall noen dager frem i tid. Når du gjør dette får du tilbud om å tegne avtalegiro. Inngå avtalen og slett deretter fakturaen på kr 1,- fra forfallsregisteret. Vi anbefaler dere å sette beløpsgrensen til kr. 1000,- eller høyere.

For muligheter til å søke nedsatt kontingent, se retningslinjene

Her kan du lese om alle medlemsfordelene

Studentmedlemskap

Psykologistudenter i profesjonsstudiet og utenlandsstudenter som er i et studium som leder fram til autorisasjon i Norge kan opptas som studentmedlemmer i Norsk psykologforening.

Medlemskapet gir anledning til å delta med talerett i fylkesavdelingenes medlemsmøter.

Du kan også søke om råd og veiledning hos psykologforeningen sentralt eller i lokalavdelingen.

Studentmedlemmer betaler 10% av full kontingent.

Etter eksamen betaler du 10% av full kontingent fra 1.1 – 30. 6 eller fra 1.7 – 31.12, avhengig av om du tar eksamen på høsten eller våren.

Du får tilsendt 12 tidsskrifter per år inkludert i medlemskapet.

Gjennom våre avtaler med Danske bank og Storebrand kan du få fordelaktige bank og forsikringstilbud.

Sjekk dine banktilbud , tlf 05550

Sjekk dine forsikringstilbud , tlf. 67 51 93 07

Medlemskapet gjelder for hele inneværende kalenderår, men du betaler bare for de månedene som er igjen hvis du melder deg inn i løpet av året.

Kontakt medlemsservice

Emneord: forsikring

Min medlemsside

Hent passord!  Om innlogging

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.