Psykologhjelp, psykisk helse, psykologi

Spesialisering, utdanningsprogram

Politikk, høringsuttalelser, ytringer

Ung kvinne åpner pakke

Arbeidet med såkalte «pakkeforløp» i psykisk helsevern er godt i gang. Innen 2020 skal totalt 22 pakker være på plass, de første allerede våren 2017.

Fra streikemarkeringen på Eidsvolls plass 22. september

Fredag 23. september gikk 35 nye leger og psykologer ved tre sykehus ut i streik. Totalt er 533 ansatte ved 12 sykehus nå ute i konflikten som er inne sin tredje uke. 

Jan Fredrik Andresen

«Større evne i psykisk helsevern til å lære av sine feil.» Klar bestilling fra direktøren i Helsetilsynet da han møtte tillitsvalgte psykologer på tariffkonferanse.

Jan Fredrik Andresen

«Større evne i psykisk helsevern til å lære av sine feil.» Klar bestilling fra direktøren i Helsetilsynet da han møtte tillitsvalgte psykologer på tariffkonferanse.

Jens Egeland: Hva er evnetester?

Hva er det vi egentlig måler når vi gjennomfører evnetester (IQ-tester), hva brukes testene til og hvordan gjennomføres de? Psykologspesialist og PhD/forsker Jens Egeland orienterer.

Lærer og elev i positivt samarbeid

Gode relasjoner mellom lærer og elev er plattformen for psykososial utvikling og læring i skolen, mener Ida Brandtzæg, Stig Torsteinson og Guro Øiestad.

– Forsvarlig pasientbehandling er en umulighet uten de ansattes medvirkning.

Psykologspesialist Guro Øiestad: Hva er selvfølelse?

God selvfølelse er å våge suksess, tåle å gjøre feil, tåle å ta feil. Hvordan oppstår selvfølelsen, og hvordan kan du jobbe med den? Psykologspesialist Guro Øiestad forteller.

Hjerne og speilnevroner

Når nevropsykologene feirer seg selv, er det først og fremst faget som sitter i høysetet.

Spedbarn med "attitude"

Blogg

Jeg er en helsestasjonist, og det er jeg stolt av.

Peder Kjøs

Psykologikongressen

For å normalisere psykisk strev. For å gi innblikk i hva det vil si å gå i terapi og jobbe med egen utvikling.

Joar Øveraas Halvorsen. Foto: Arne Olav Hageberg

Psykologikongressen

Tortur har alvorlige psykiske helsekonsekvenser, men det er forsket lite på behandlingseffekter. 1. september ble Joar Ø. Halvorsen premiert for sitt bidrag til feltet.

Hanne Ørstavik. Foto: Stig Marlon Weston

Psykologikongressen

Hvordan være hos en annen, når du nesten ikke klarer å være hos deg selv?

Ranveig Stava (MHU) flankert av Maren Vigerust Graff og Kaja Schau Knatten

Lørenskog kommune: Når ungdom i Lørenskog trenger noen å snakke med, står psykologstudenter og helsesøstre klare til å lytte.

Skolebarn rekker opp hånden

Blogg

Hva skal til for at begreper som «psykososialt miljø», «livsmestring» og «sosial- og emosjonell kompetanse» skal bli mer enn pene ord?

Share |
Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.